Hvad er Liv – System – Helhed?

Liv System Helhed er en bog skrevet af Pier Luigi Luisi og Fritjof Capra. Bogen beskriver den systemiske tænkning som en helhedstænkning, der kan formuleres som en økologisk, bæredygtig livsanskuelse både i forhold til ledelse og samfundsudvikling.


Liv System Helhed præsenterer et økologisk mindset, der integrerer ideer, modeller og teorier i en sammenhængende begrebsramme, en syntese der omfatter biologiske, kognitive, sociale og økologiske dimensioner af liv. Bogen beskriver den nye systemiske forståelse af liv, der er dukket op i den videnskabelige tænkning igennem de sidste tredive år, og som lægger vægt på gensidig afhængighed, kompleksitet, netværk og organisationsmønstre. Forfatterne bevæger sig fra den videnskabelige revolution op igennem historien og går på tværs af de videnskabelige discipliner i deres udforskning af nøglebegreber i det nye paradigme.

MacMann Bergs arbejde er funderet i den systemiske helhedsforståelse. I arbejdet med ledere, ledelser og medarbejdere bør to centrale opmærksomheder medtænkes. Dels hvordan vi samspiller med andre aktører om kerneopgaven, der skal løses, og de resultater, der skal leveres, og ikke mindst hvordan effekten af vores handlinger påvirker interne og eksterne relationer og samfundet i det hele taget.

MacMann Bergs systemiske tilgang til ledelse og organisationsudvikling bygger på de sidste 30 års systemiske videnskabsteoretiske udvikling, hvor vægten lægges på gensidig afhængighed, kompleksitet, netværk og organisationsmønstre, som opgør med en lineær tænkning, hvor superoptimering af enheder (individer, team, afdelinger, forvaltninger og kommuner) fjerner ansvarligheden over for de opgaver, vi kun kan løse ved fælles indsats og samarbejde.

Siden år 2000 har vi arbejdet ud fra den systemiske tænkning, der nu præsenteres i bogen Liv System Helhed. Og med det afsæt sættes fokus på helhedsorientering i ledelses- og organisationsudvikling med fokus på at hjælpe virksomheder og organisationers i deres arbejde med udvikling af deres kerneopgave.

MacMann Bergs tilgang til den systemiske tænkning er målsøgende og resultatorienteret. Vores ambition er, at både vi og de virksomheder og organisationer vi arbejder sammen med skal skabe merværdi. Både på bundlinjen og i den kvalitet der leveres. Og at denne værdiskabelse skal bidrage til bedre liv for flest muligt.

Af Jesper Loehr-Petersen, Stifter, partner og chefkonsulent i MacMann Berg

Telefon: +45 2217 2444                                                                

Email: jlp@macmannberg.dk