Hvordan bliver jeg bedre til det personlige lederskab?

Det personlige lederskab er egentlig en misvisende betegnelse, når vi taler lederskab, for kan det være ikke personlig? Det er måske en af de centrale pointer, når vi taler om det personlige lederskab.


I MacMann Berg arbejder vi med det personlige lederskab i et systemisk relationelt perspektiv ud fra devisen om, at ens life-script, eller livshistorie, har væsentlig betydning for, hvordan vi håndterer dét at være leder.

Et life-script er den baggrund vi kommer fra. Familiemæssigt og skole-, uddannelses-, og erfaringsmæssigt. Gennem livet har vi tilegnet os grundlæggende værdier og tænkning om, hvordan vi forholder os til andre mennesker, opgaver og ansvar. Og gennem karrieren har vi mødt ledere, der har udøvet god eller mindre god ledelse, som har lært os, hvordan vi tænker ledelse.

  • Er de værdier du lever, uden at tænke nærmere over det, de mest hensigtsmæssige værdier i dit lederskab?
  • Er de leder forbilleder eller skræmmebilleder, du er inspireret af, de mest brugbare at reproducere?
  • Hvilke menneskesyn, værdier eller rollemodeller kan du sætte i stedet, så du lever det personligt lederskab, du ønsker og som passer bedst ind i den ledelsesopgave du skal varetage.

Det personlige lederskab er relationelt betinget. Vi kan ikke se et lederskab uafhængig af de relationer vi kommer fra, og de relationer vi skal lede. Så arbejdet med det personlige lederskab er et arbejde med de grundlæggende værdier, der former vores tilgang og samarbejde med andre. Både kollegaer, samarbejdspartnere og kunder/borgere. Det er vores tænkning om og vores forholdemåde til andre, der former kommunikationen og adfærd over for andre.

I MacMann Berg hjælper vi ledere med af udvikle deres personlige lederskab, så det bliver værdiskabende for de organisationer og opgaver de skal lede, og så lederne finder fodfæste og retning i den måde, de kan og vil lede på.

Af Jesper Loehr-Petersen, Stifter, partner og chefkonsulent i MacMann Berg.

Telefon: +45 2217 2444                                          

Email: jlp@macmannberg.dk