Thomas Specht

Stilling: Direktør, partner, chefkonsulent, og Cand.mag. postgrad. dipl.
Direkte: +45 86 76 13 44
Mobil: +45 22 90 21 70
Email: tcs@macmannberg.dk
LinkedIn: Stærk procesleder, underviser og filosof

Thomas brænder for at udvikle ledelse, bidragskulturer og etisk omtanke på alle niveauer i den organisatoriske opgaveløsning.

Som konsulent og facilitator har han fokus på at fremme organisatorisk bæredygtighed koblet til især forandrings- og fusionsprocesser, strategi-, og kompetenceudvikling. Han har mange års erfaring med design, implementering og facilitering af udviklingsprocesser i chef-, leder- og medarbejdergrupper og udvikler sammen med sine kunder løbende nye effektfulde koncepter, proces- og samtaleformer til at skabe værdi i den professionelle opgaveløsning.

Som underviser på MacMann Bergs uddannelser er Thomas en indlevende og engageret formidler og inspirator, der evner at skabe mening, tør udfordre og gøre teorier jordnære og anvendelige. Thomas er uddannet magister i filosofi fra Aarhus Universitet og har en 2-årig post.graduate diploma i systemisk ledelse fra University of Bedfordshire i England. 

Han er forfatter til en lang række bøger og artikler om ledelse, og organisations- og forretningsudvikling. Mange af udgivelserne er pensum på diplom- og masteruddannelser. 

Udvalgte bøger

  • Johansen, Specht, Kleive (2020): Leadership for Sustainability – Powered by Questions. Published as paperback and e-book at com
  • Johansen, Specht, Kleive (2020): Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling. En praksisbog om at stille kraftfulde spørgsmål.Dansk Psykologisk Forlag.
  • Hornstrup, Specht, Johansen, Loehr-Petersen, Madsen (2018): Systemisk ledelse – den refleksive praktiker. Dansk Psykologisk Forlag. 
  • Specht & Hornstrup (2020): Socialkonstruktionisme i bogen Systemisk Ledelse – i teori og praksis (red. Stegeager, Williert & Søholm)

 

Udvalgte artikler

  • Med etikken på arbejde – om at fremme etisk omtanke i professionel praksis (2020) Specht, Johansen og Bonderup, Erhvervspsykologisk Tidsskrift, no. 2, 2020
  • Johansen, Thomas & Specht, Thomas (2020): Kunsten at stille kraftfulde spørgsmål – nøglen til produktive relationer og arbejdslyst. Publiceret i rapport fra Videncenter for God Arbejdslyst, KRIFA, 2020.
  • Den Ledelsesetiske Beslutningsmodel (2014), udgivet i tidsskriftet Relationel Praksis, vol. 2 & ledelsestidsskriftet Lederliv.dk
  • Positionel refleksivitet (2009), Erhvervspsykologisk Tidsskrift, no. 3,
  • Corporate Ethical Scorekeeping (2009) AI Practitioner, International Journal of Appreciative Inquiry