Et godt fælles udgangspunkt

Den grønne omstilling er god for både verdenen og forretningens indtjening. Mobilex er en virksomhed, der tilbyder et stort udvalg af hjælpemidler og reservedele til ældre og mennesker med funktionsnedsættelse. I februar 2021 havde de et ønske om at forbedre deres virksomhed ved at sætte fokus på FNs verdensmål, i håb om at gavne ikke blot deres forretning, men også planeten. I samarbejde med MacMann Berg blev de på 8 uger klogere på, hvordan de kunne bidrage og effektivisere.
Vi har snakket med Thomas Nygaard Christensen, der er administrerende direktør i Mobilex A/S, der fortalte, hvad de har opnået, og hvordan de er nået dertil.

”I Mobilex havde vi et fælles ønske om at sætte fokus på FNs verdensmål, og hvordan vi som dansk virksomhed med Mobilex forhandlere i hele verden, kunne bidrage og være med til at gøre en forskel. Vi valgte derfor at bidrage ved at fokusere på udvalgte verdensmål, der giver mening for vores virksomhed.

Vi søgte ikke hjælp hos MacMann Berg, fordi vi var udfordrede, men fordi vi ville forbedre vores virksomhed. Vi satte fokus på de verdensmål, som vi finder vigtige, og er spændende at arbejde med. Vi lavede en proces med medarbejderne, hvor vi sammen fik kigget på: ”Hvor er det vi kan bidrage? Hvor er der nogle lavt hængende frugter, som vi som virksomhed kan plukke? Hvor kan vi bidrage ind i verdensmålene? Derudover ønskede vi – for at spille med helt åbne kort – at bruge det arbejde vi kom frem til mere proaktivt også ift. at profilere Mobilex og markedsføre os på det.

Dermed sagt at, vi har jo ikke gjort det for vores blå øjnes skyld. Vi har faktisk også gjort det, fordi det også har givet mening for forretningen og vores indtjening. Der har været en rigtig god sammenhæng mellem de ting vi har arbejdet med, og de reduktionsmål og indsatsområder vi nåede frem til samt bundlinjen. Og det er jo rigtig positivt og når de ting hænger sammen er det god motivation.

Forløbets hovedpunkter

Jeg oplever, at vi har opnået flere ting ved dette forløb. For det første har vi opnået at have en rigtig god proces sammen, internt i virksomheden. Vi har fået sat fokus på nogle ting, der optager os i relation til verdensmålene, som der var et ønske om – også fra medarbejdernes side – at arbejde videre med. Så forløbet har givet os et godt fælles udgangspunkt. Samt en god gensidig forståelse for, at vi faktisk finder mange af de samme ting relevante. Det er det ene. Den anden ting er, at det har givet os nogle helt konkrete indsatsområder og ting vi har sat fokus på. Vi arbejdede med fire af FNs verdensmål. Det var verdensmål nr. 3 omkring sundhed og trivsel, nr. 10 vedrørende øget mobilitet og mindre ulighed, nr. 12 omkring cirkulær produktion og affaldssortering og nr. 17 der handler om partnerskaber for grønne handlinger.

Nogle af de ting vi har forbedret efter forløbet var f.eks. helt konkret vores affaldssortering. Under workshoppen havde vi nogle drøftelser, hvor der kom nogle ting frem fra særligt vores lagerpersonale. Vi havde ikke tidligere en effektiv affaldssortering. De kunne faktisk nogle gange komme hjem fra arbejde med dårlig samvittighed over, at de havde smidt eksempelvis metalskråt ud i vores affaldscontainere. Den greb vi med det samme og dagen efter bestilte vi forskellige typer affaldscontainere, så vi i dag sorterer vores skrald i 5 forskellige kategorier.

Økonomi, verdensmål og en grøn dagsorden

Noget andet vi også har sat fokus på, er en bevidsthed om hvordan vi udvikler nye produkter og reservedele. Vi har nu udviklet nye produkter, hvor vi har skåret ned på emballageniveauet, og på volumen af produkterne. Hvilket betyder, at vi kan få væsentligt mere hjem med de containere, vi transporterer hjem fra Asien. Her har vi bidraget positivt ved at reducere vores CO2 aftryk per produkt, fordi vi får mere hjem i vores containere. Men derved også for de samme penge, så det giver os også en stor økonomisk besparelse særligt i en situation med meget høje containerfragt udgifter. Det er jo et godt eksempel på hvordan økonomi, vores arbejde med verdensmålene og en grøn dagsorden går hånd i hånd.

Jeg tror faktisk, at mange virksomheder vil kunne få gavn af et lignende forløb. Fra mit perspektiv, har det givet rigtig meget, at det ikke bare er en mindre arbejdsgruppe eller mig som administrerende direktør, der har siddet og besluttet hvilke indsatser der kunne være relevante. Det var os alle i fællesskab, der sammen satte os ned og kørte workshops med MacMann Berg. Vi har fået sat fokus på de indsatsområder, hvor vi kunne se, at vi kunne gøre en forskel og rykke noget for virksomheden – også ind i den grønne dagsorden. Det tror jeg, rigtig mange virksomheder kunne få rigtig meget ud af og særligt ved at lave det til en inkluderende proces med medarbejderne.”

Vi vil gerne takke Mobilex for et fantastisk forløb og Thomas for at tage sig tiden til at snakke med os. 

Hvis du vil høre mere om vores kunders oplevelser, kan du finde alle interviews her.