Stærk procesleder, underviser og facilitator af læringsmiljøer

Med et skarpt blik for sammenhæng mellem organisationens strategiske fokus og værdiskabelse i den daglige opgaveløsning brænder Thomas for at designe, implementere og facilitere bæredygtige forandrings- og udviklingsprocesser.

Thomas er erfaren og indlevende konsulent, rådgiver, projektleder og underviser inden for kerneområderne organisationsudvikling og forandringsprocesser, proceskonsultation, tværgående samarbejde, projektledelse, evaluering og HR-målinger.

Thomas arbejder både for private og offentlige virksomheder. Han har været projektleder på en række store forandrings- og udviklingsforløb, hvor han understøtter især ledergrupper i at skabe fælles afsæt. Typisk med fokus på udvikle individuelle og organisatoriske kompetencer, der skal understøtte de strategiske intentioner.

Thomas er en meget erfaren underviser inden for ledelse, proceskonsultation, projektledelse og evaluering og er en dygtig formidler, der formår at skabe gode læringsmiljøer med fokus på transfer fra viden til handling.

Thomas er forfatter og medforfatter til en række bøger og artikler.

Udvalgte udgivelser

  • Specht, Johansen og Bonderup:  Med etikken på arbejde – om at fremme etisk omtanke i professionel praksis (2020), Erhvervspsykologisk Tidsskrift, no. 2, 2020
  • Johansen, Thomas; Damsgaard, Eva; Bonderup, Thomas (2020): Spot, led og form kulturen – kultur som strategiPubliceretpå LinkedIn
  • Johansen, Kuno & Bonderup, Thomas (2020) Ledelse med koordinatorer, Publiceret på LinkedIn
  • Søholm, Elmholdt, Bonderup m.fl. (2018) Femfaktor-consulting – fem arbejdsprincipper for udviklingskonsulentarbejde, der skaber resultater og effekter, Erhvervspsykologisk Tidsskrift
  • Shelde & Søndergaard (red.) (2012) Systemisk projektledelse, Samfundslitteratur