Uddannelser og kurser

Vi tilbyder en bred vifte af praksisnære træningsbaner med teoretisk tyngde og stort fokus på organisatorisk værdiskabelse. Flere af uddannelserne kan gøres kompetencegivende med ECTS-point. 

Alle vores uddannelser og kurser er udviklet og designet ud fra en systemisk helhedstænkning. Ideen om altings forbundethed får nemlig betydning for, hvordan vi tænker og arbejder med organisationer, udvikling, ledelse og læring. Vi ser organisationer som levende systemer med et hav af relationer og forbindelser. På både uddannelser og kurser fokuserer vi på at koble mindset, teori og praksis på en måde, der skaber organisatorisk værdi. Derfor gør vi meget ud af træning og feedback undervejs.

Vores uddannelser og kurser kan også tilpasses jeres specifikke behov og udfordringer.

Læs mere om vores forskellige uddannelser og kurser.

Uddannelser

Vi tilbyder en bred vifte af praksisnære træningsbaner med teoretisk tyngde og stort fokus på organisatorisk værdiskabelse. Flere af uddannelserne kan gøres kompetencegivende med ECTS-point. 

På alle vores uddannelser og kurser fokuserer vi på at koble mindset, teori og praksis på en måde, der skaber organisatorisk værdi. Derfor gør vi meget ud af træning og feedback undervejs. På de længerevarende uddannelser kommer vi som undervisere på besøg i din organisation, for at skabe den bedste kobling mellem uddannelsen og den virkelighed de erhvervede kompetencer skal anvendes i.

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

12-dages uddannelse, som ruster dig til at kunne skabe bedre resultater til gavn for den opgave, I som organisation er sat i verden for. Også med mulighed for at gøre uddannelsen kompetencegivende med op til 10 ETCS-point

Med MacMann Bergs systemisk leder- og konsulentuddannelse får du værktøjerne til at arbejde fokuseret, undersøgende og refleksivt med din egen praksis og til at forstå, hvordan du kan bruge dig selv som strategisk ledelsesredskab. Uddannelsen tager blandt andet afsæt i vores grundbog om systemisk ledelse: Systemisk ledelse – den refleksive praktiker. 

Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling

Praksisnær uddannelse med solidt, teoretisk fundament, hvor du lærer at designe, lede og facilitere udviklings- og forandringsprocesser i en mere bæredygtig retning. Og med mulighed for at gøre uddannelsen kompetencegivende med op til 10 ECTS-point.

Vores lederuddannelse bygger ovenpå: ’Systemisk leder- og konsulentuddannelse’, og har et særligt fokus på strategi og ledelse af udviklings- og forandringsprocesser i en mere bæredygtig retning. I forhold til det enkelte menneske, organisationen og omverdenen.

Skræddersyede uddannelser

Vi skræddesyr uddannelser af længere varighed til virksomheder og organisationer. Vi målretter de enkelte forløb til større eller mindre grupper af ledere, konsulenter eller medarbejdere eller hele organisationer.

Ved skræddersyede uddannelser mener vi forløb eller uddannelser, som I selv er med til at forme og skabe. Alt sammen tilpasset jeres værdier, strategi og formål for, hvorfor og hvordan I udfører jeres arbejde. Vi går nemlig ikke ind for koncepter, da hver organisation er forskellig med hver deres behov og medlemmer. Vi sikrer derfor, at I kan afspejle jer selv i uddannelsen.

Effektfuld teamudvikling

Coachinguddannelse for erfarne ledere, teamledere og proceskonsulenter.

Er du optaget af at skabe effektfulde teams og produktive relationer? Vil du gerne blive bedre til at arbejde med den menneskelige og relationelle del af teamledelse? Ønsker du at blive bedre til at håndtere konflikter i teams og stå stærkere, når der opstår uhensigtsmæssige dynamikker?

Kurser

Bliv klogere og dygtigere på vores kortere kurser og workshops, hvor vi dykker ned i specifikke praksisnære temaer, så du let kan anvende det lærte bagefter.

Bliv dygtigere til og arbejd fx med facilitering, udviklingssamtaler i grupper, værdiskabende målinger eller andre relevante temaer på vores korterevarende kurser. Ofte 1-3 dage. På kurserne deltager du sammen med andre ledere og konsulenter, hvilket giver mulighed for at lære af andres erfaringer, tilgange og indgå i nye netværk.

Vi har en bred vifte af åbne kurser, men tøv ikke med at kontakte os, hvis du ønsker et skræddersyet kursus for kun din organisation.

Koordinatorer der lykkes

Fra krydspres til katalysator af stærke processer og relationer

Krydspres, uklare roller og bøvl. Det er ord vi ofte hører, om at varetage koordinerende funktioner, hvor det formelle ledelsesansvar ikke følger med. Moderne organisationer har imidlertid svært ved at fungere uden teamkoordinatorer, tovholdere i tværgående funktioner, ressourcepersoner, planlæggere, fagkoordinatorer og -vejledere.

Afsluttet: Fremtidens bæredygtige byggeri og organisationer

Hvordan skaber vi mere agile og fleksible bygninger, som matcher skiftende organisatoriske og faglige behov og ønsker over tid?

Hør vores tanker og ideer om bygningsmæssig bæredygtighed på kommende morgenmøde eller webinar. Valget er dit. 
Målrettet især til chefer, ledere, politikere og andre beslutningstagere – og dig der bare er nysgerrig. Tag gerne din ledergruppe eller kollegaer med.