Kurser

Bliv klogere og dygtigere på vores kortere kurser og workshops, hvor vi dykker ned i specifikke praksisnære temaer, så du let kan anvende det lærte bagefter.

Bliv dygtigere til og arbejd fx med facilitering, udviklingssamtaler i grupper, værdiskabende målinger eller andre relevante temaer på vores korterevarende kurser. Kurserne varer oftest 2-4 dage. På kurserne deltager du sammen med andre ledere og konsulenter, hvilket giver mulighed for at lære af andres erfaringer, tilgange og indgå i nye netværk. Vi har en bred vifte af åbne kurser, men tøv ikke med at kontakte os, hvis du ønsker et skræddersyet kursus for kun din organisation.

Koordinatorer der lykkes

Fra krydspres til katalysator af stærke processer og relationer

Krydspres, uklare roller og bøvl. Det er ord vi ofte hører, om at varetage koordinerende funktioner, hvor det formelle ledelsesansvar ikke følger med. Moderne organisationer har imidlertid svært ved at fungere uden teamkoordinatorer, tovholdere i tværgående funktioner, ressourcepersoner, planlæggere, fagkoordinatorer og -vejledere.

Filosofi til fremtidens ledelse

Levedygtige idéer til en bæredygtig fremtid. 6-dags udviklingsforløb i praktisk filosofi for ledere, med mulighed for at gøre udviklingsforløbet kompetencegivende med op til 5 ECTS-point.

Store beslutninger, vigtige samtaler og strategiske processer kalder på omtanke og eftertanke. En leders hverdag er ofte fyldt med modsætningsfyldte dilemmaer og paradokser, der stiller store krav til lederens egen tænkning og evne til at kunne agere klogt i en kompleks organisatorisk hverdag, hvor bæredygtig omstilling, nye styringslogikker, ledelsesteknologier og forretnings- og organisationsforståelser stiller nye krav til lederskabet i både offentlige og private organisationer. 

Visuel procesfacilitering

Engager, fokuser og øg kvaliteten af møder og processer med visuel procesfacilitering

De fleste ledere og medarbejderes hverdag er fyldt med masser af informationer, møder og processer. Kampen om opmærksomheden kan gøre det svært at få ørenlyd og tilstrækkeligt fokus. Det gælder ikke mindst de mange samarbejdsprocesser som udgør en stor del af vores daglige arbejde.

Hvordan kan vi skabe de bedste forudsætninger for, at samarbejdet skaber værdi, fører til bedre resultater og større kvalitet i opgaveløsningen? Hvordan hjælper vi vores hjerner med at skabe overblik, huske det væsentlige og navigere i de mange ord og budskaber? Hvordan kan vi fastholde fokus undervejs i møder og processer, så vi når i mål med det vi skal?

Konfliktkompetent

Begreber, metoder og redskaber til at navigere i spændingsfelter, vanskelige samtaler og komplekse processer med modstridende interesser. 6-dages udviklingsforløb om konfliktløsning og konflikthåndtering i organisatorisk kontekst for ledere, konsulenter og nøglemedarbejdere.

I de fleste organisationer er det ikke længere nok at være fagligt kompetent – man er også nødt til at være konfliktkompetent. Resultater skabes nemlig i stigende grad via teamwork og projektsamarbejde. For nogle er det konfliktfrie samarbejde et mål, for os er det en illusion. Vi tror kort sagt ikke på, at det er muligt at samle et team af mennesker, der er brændende engageret i deres arbejde, og som samtidig aldrig er uenige. Faktisk ville vi være bekymrede på organisationens vegne, hvis de var det. De stærkeste samarbejdsrelationer kan nemlig holde til uenigheder og modsætninger, ja, faktisk formår man at transformere disse til kreativitet og endnu bedre løsninger.