Konfliktkompetent

Begreber, metoder og redskaber til at navigere i spændingsfelter, vanskelige samtaler og komplekse processer med modstridende interesser. 6-dages udviklingsforløb om konfliktløsning og konflikthåndtering i organisatorisk kontekst for ledere, konsulenter og nøglemedarbejdere.

I de fleste organisationer er det ikke længere nok at være fagligt kompetent – man er også nødt til at være konfliktkompetent. Resultater skabes nemlig i stigende grad via teamwork og projektsamarbejde. For nogle er det konfliktfrie samarbejde et mål, for os er det en illusion. Vi tror kort sagt ikke på, at det er muligt at samle et team af mennesker, der er brændende engageret i deres arbejde, og som samtidig aldrig er uenige. Faktisk ville vi være bekymrede på organisationens vegne, hvis de var det. De stærkeste samarbejdsrelationer kan nemlig holde til uenigheder og modsætninger, ja, faktisk formår man at transformere disse til kreativitet og endnu bedre løsninger. At forløse uenighedens kreative potentiale kræver imidlertid en konfliktkompetent samarbejdskultur, og den skal understøttes af den enkelte leder og medarbejder.

Formål

Formålet med kurset er kort fortalt at styrke din evne til at navigere præcist og kontaktfuldt i de konflikter og spændingsfelter, du møder i din rolle. At agere med præcision og kontaktfuldhed kan være en udfordring i en hvilken som helst kommunikativ situation; i en konflikt er det endnu vanskeligere. Hvad end du oplever selv at have aktier i sagen, eller du kaldes ind i konflikten som mæglende tredjepart, er det en kunst at holde hovedet koldt og hjertet varmt; At kommunikere svære budskaber og samtidig invitere til at bevare eller forny kontakten til de øvrige implicerede.  

Kurset er baseret på bogen “Konfliktkompetent – fire nøgler til fastlåste situationer” udgivet på Dansk Psykologisk Forlag 2021. Grundtænkningen i bogen og på kurset er, at konfliktkompetence er en muskel der kan trænes. Det handler både om at udvikle (selv)indsigt, træne konkrete kommunikations- og procesfærdigheder samt at styrke modet til at være i konflikter. På kurset vil du derfor både møde teori om konflikters natur og udvikling, blive udfordret til at reflektere over egen konfliktstil og handlemønstre i mødet med vanskelige relationer og komme til at træne konkrete metoder, som du kan gå direkte hjem og bruge i dit daglige virke.

Målgruppe

Kurset er møntet på dig, som oplever behov for at kunne håndtere konflikter og spændinger i dine arbejdsmæssige samarbejds- og kontaktflader. Det er ikke vigtigt om din jobtitel er leder, projektleder, koordinator, læge eller byggeleder – det vigtige er, at du i dit arbejde skal formå at navigere i situationer, hvor der kan være uenigheder på spil, fx pga. forskellige faglige vurderinger, interesser eller værdier. Vi fokuserer primært på konflikter og spændinger, som du selv har aktier i, men vil også komme omkring rollen som tredjepart, hvor din opgave er at hjælpe andre med at komme overens.

Udviklingsforløbets indhold, forløb og form

På kurset vil du møde følgende indhold:

  • Grundlæggende konfliktteori – om definition, dimensioner og typologi.
  • Cirkulær vs. lineær konfliktforståelse – om vores tilbøjelighed til at misforstå konflikters natur og vores egen andel i dem
  • Konfliktstile – om dine foretrukne handlemønstre og dine grundlæggende antagelser om konflikter
  • KNUS-modellen – om kommunikative nøgler til at tage vare på konfliktens følelsesmæssige dimension
  • Følelsesmæssige allergier – om hvad det har med dig at gøre, at andre mennesker er så irriterende
  • Konfliktintensitet – om diagnosen af hvornår du selv kan løse konflikten, og hvornår der skal hjælp til.
  • Mod i konflikter – om sårbarhed, frygten for at tage konflikten og prisen ved at sky den
  • Løsningsstrategier – om veje til løsninger af konfliktens saglige dimension
  • Konfliktmægling og facilitering af dialog i konflikter – om mæglerens rolle, procesgreb, rammesætning og de mange faldgruber

Praktiske informationer

UNDERVISER

Kurset bliver afholdt af vores chefkonsulent, Timo Klindt Bohni

Timo Klindt Bohni er erhvervspsykolog, direktør og partner i MacMann Berg. Han er forfatter til bogen Konfliktkompetent og har 15+ års erfaring med at arbejde som konsulent og underviser i konfliktarbejde fra både danske og internationale organisationer. 

I TVIVL OM NOGET?

Tøv ikke med at kontakte Timo på 23 24 38 78 eller på timo@macmannberg.dk

Download kursusbeskrivelse

Vælg det hold du ønsker at deltage på:

Du skal vælge et hold.

Tak for din tilmelding!

Du vil snart modtage en kvittering som bekræftelse i din indbakke.