Koordinatorer der lykkes

Fra krydspres til katalysator af stærke processer og relationer

Krydspres, uklare roller og bøvl. Det er ord vi ofte hører på Koordinatorer der lykkes, om at varetage koordinerende funktioner, hvor det formelle ledelsesansvar ikke følger med. Moderne organisationer har imidlertid svært ved at fungere uden teamkoordinatorer, tovholdere i tværgående funktioner, ressourcepersoner, planlæggere, fagkoordinatorer og -vejledere.

Succes i koordinerende funktioner forudsætter evnen til at skabe produktive samarbejdsrelationer til kollegaer og nærmeste leder samt kollegaer i andre team eller afdelinger. Som koordinator må du evne at navigere uden altid at have fast grund under fødderne, og det er noget af det vi arbejder med på Koordinatorer der lykkes.

Formål

Formålet med Koordinatorer der lykkes er, at gøre dig dygtigere til at agere i krydspres og lykkes med at være katalysator for stærke arbejdsprocesser og relationer. Vi arbejder med, hvordan det er at være koordinator og introducerer dialogiske redskaber, som gør dig i stand til at facilitere processer sammen med dine kollegaer. Kurset giver samtidig rig mulighed for at lære af og med andre koordinatorer.

Som deltager på Koordinatorer der lykkes opnår du:

 • Klarhed over egen rolle og position.
 • Værktøjer til at navigere klogt som bindeled mellem ledelse, kolleger og andre i din organisation – at navigere i krydspres og blive en stærk katalysator.
 • Metoder til at styrke flow, prioritering af egen tid, mindset, egne arbejdsrutiner og -vaner.
 • Større indblik i relationer, muligheder og udfordringer i teams.
 • At håndtere opgaver og udfordringer i samarbejde på tværs af fag, afdelinger og professioner.
 • Færdigheder til facilitering af møder, effektive beslutningsprocesser, problemløsning, feedback og feedforward samt at arbejde med sproget gennem reframing og spørgeteknikker.
 
 

Download kursusbeskrivelse til Koordinatorer der lykkes 2025

Transfer – din arbejdsplads opnår

Det er ikke kun dig som koordinator, som er på kursus, da dine kolleger og nærmeste leder også er tænkt ind i processen. Det understøtter vi med hjemmeopgaver og flere samtaler med en af kursets undervisere.

Som arbejdsplads opnår I:
 • Hjælp til lederen: bedre forbindelser i et ledelsessystem, hvor lederen har mange ledelsesopgaver, et stort ledelsesspænd og behov for at udøve lederskab.
 • Mere værdiskabende møder med bedre og hurtigere beslutninger.
 • Konstruktiv problemløsning og konflikthåndtering.
 • Metoder til at styrke samarbejde på tværs af fag, ledere og afdelinger i organisationen.
 • Koordinatorer med nye organisatorisk kompetencer, som gør dem til bedre strategiske bidragsydere – en hjælp til at bevæge sig fra strategi til handling.

Målgruppe for kurset.

Koordinatorer der lykkes henvender sig til medarbejdere med koordinerende, udviklende og planlæggende opgaver af ledelsesmæssig karakter, men som ikke har formelt ledelsesansvar.

Kursets opbygning

Kurset har særligt fokus på at hver deltagers praksis er i forgrunden. Der er tre helt centrale læringsprincipper, som ligger til grund for opbygningen af kurset.

 • Læring tager tid!
 • Deltagernes praksis i forgrunden!
 • Deltagerens arbejdsplads er også på kursus!
 

Der er indlagt aktiviteter før og efter de to moduler som understøtter dette.

kursusbeskrivelsen for 2024 kan du læse mere om indhold og læringsformer.

Indledende skypemøde med konsulent og nærmeste leder: uge 1-2 efter aftale

Modul 1: 16.-17. januar 

Fælles erfaringsudveksling – online: 28. februar

Modul 2: 18.-19. marts 

Opfølgningsmøde med konsulent og nærmeste leder: uge 15 efter aftale

Pris
Se prisen for uddannelsen i pdf’en. Prisen er inklusiv undervisning, 3 samtaler med en konsulent, undervisningsmaterialer samt forplejning