Effektfuld Teamudvikling

Coachinguddannelse for erfarne ledere, teamledere og proceskonsulenter.

Er du optaget af at skabe effektfulde teams og produktive relationer? Vil du gerne blive bedre til at arbejde med den menneskelige og relationelle del af teamledelse? Ønsker du at blive bedre til at håndtere konflikter i teams og stå stærkere, når der opstår uhensigtsmæssige dynamikker?

Uddannelsen i effektfuld teamudvikling er et praktisk udviklingsforløb, der styrker dig i din rolle og selvindsigt til at få teams og grupper til at lykkes med opgaveløsning, værdiskabelse og samarbejde. Omdrejningspunktet er praktisk træning i en mangfoldighed af forskellige kraftfulde metoder og øvelser, der er praktisk omsættelige i den organisatoriske hverdag.

Gennem uddannelsesforløbet opnår du:

  • Større selvindsigt i dit lederskab – styrker og blinde vinkler i coachingprocesser
  • Redskaber til større engagement og samarbejdsevne blandt dine medarbejdere og teams ift. konkrete opgaver
  • Bedre evne til at lytte på flere niveauer – i coachende processer • Bevidsthed om egen stil og udvikling – gennem personlig coaching og feedback

For information om kommende hold kan underviser, Thomas Specht, kontaktes på +45 22 90 21 70

Formål

Formålet med uddannelsen er at gøre dig til en bedre leder i udvikling af teams og arbejdsfællesskaber, der skaber høj effekt og trivsel. Gennem træning i konkrete modeller og redskaber bliver du dygtigere til at lede og coache relationer og teams. Og agere i de dynamikker, der opstår, når mennesker med forskellige perspektiver og forudsætninger skal lykkes i samarbejdet.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til erfarne ledere af medarbejder- eller lederteams, proces-, udviklings- og organisationskonsulenter og andre, der ønsker at videreudvikle egne kompetencer i at skabe effektfulde team og arbejdsfællesskaber. Uddannelsen er en selvstændig uddannelse, der hensigtsmæssigt kan ses som supplement til MacMann Bergs øvrige uddannelser ’Systemisk leder- og konsulentuddannelse’ og ’Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling’.

Uddannelsens omfang:

Uddannelsen er bygget op omkring fire moduler med hver sit tema og med stigende progression. Forløbet varer samlet 10 dage plus tre webinarer og tre halve dage i træningsgrupper. Se mere i uddannelsesbeskrivelsen.

*Uddannelsesbeskrivelse – holdet startede d. 11. oktober 2021 i Aarhus. For information om kommende hold kan underviser, Thomas Specht, kontaktes på +45 22 90 21 70

Pris

Se prisen for uddannelsen i PDFen, hvor du også finder en detaljeret beskrivelse med modulernes indhold og datoer.
Prisen er inklusiv undervisning, bøger, undervisningsmaterialer samt forplejning.

Vi serverer dejlig morgenbrød og eftermiddagskaffe. Frokosten indtages på de nærliggende, hyggelige caféer i Latinerkvarteret, når vi er i huset i Graven, Aarhus.

Yderligere information

Kontakt MacMann Berg for nærmere information om uddannelsen og/eller for en snak med underviserne samt nuværende eller tidligere studerende.

*Bemærk at holdet er startet

Der er pt. ingen ledige kurser.