Filosofi til fremtidens ledelse

Levedygtige idéer til en bæredygtig fremtid. 6-dags udviklingsforløb i praktisk filosofi for ledere, med mulighed for at gøre udviklingsforløbet kompetencegivende med op til 5 ECTS-point.

Store beslutninger, vigtige samtaler og strategiske processer kalder på omtanke og eftertanke. En leders hverdag er ofte fyldt med modsætningsfyldte dilemmaer og paradokser, der stiller store krav til lederens egen tænkning og evne til at kunne agere klogt i en kompleks organisatorisk hverdag, hvor bæredygtig omstilling, nye styringslogikker, ledelsesteknologier og forretnings- og organisationsforståelser stiller nye krav til lederskabet i både offentlige og private organisationer.

På dette udviklingsforløb tager vi dit personlige lederskab til nye dybder. Vi giver din ledelsesforståelse et grundigt eftersyn og arbejder med, hvordan du kan styrke din daglige ledelsespraksis med filosofisk tænkning. Ved at udvikle dit ledelsesmæssige ståsted. Din undringskraft, din handlekraft og din dømmekraft.

Download kursusbeskrivelsenFilosofi til fremtidens ledelse – udviklingsforløb for ledere og konsulenter i offentlige og private virksomheder.

Bæredygtig omstilling, digitalisering, nye styringslogikker, ledelsesteknologier og forretnings- og organisationsforståelser. Fremtiden stiller nye krav til lederskabet i både offentlige og private virksomheder. Krav til lederens egen tænkning og evne til at kunne agere klogt i en kompleks organisatorisk hverdag, hvor store beslutninger, vigtige samtaler og strategiske processer ofte stiller lederen i værdimæssige dilemmaer og paradokser. 
 
Udviklingsforløbet ‘Filosofi til fremtidens ledelse” er et unikt forløb, der har fokus på at udvikle din selvindsigt gennem filosofiske tanke- og dialogværktøjer. Med afsæt i centrale filosofiske spørgsmål tager forløbet favntag med de erkendelsesteoretiske, eksistentielle og etiske dimensioner i dit lederskab og stimulerer din evne til omtanke og eftertanke. Forløbet er for dig, der tør du udfordre din tænkning om den måde du bedriver ledelse på? For dig, der ønsker du at give dit lederskab et humanistisk eftersyn? Og for dig, der gerne vil udvikle din undringskraft, handlekraft og dømmekraft? 
 
Gennem udviklingsforløbet opnår du:
  • Større indsigt i dit ledelsesfilosofiske ståsted – at blive mere bevidst omkring egne forholdemåder, værdier, idealer og livsanskuelser
  • Konkrete filosofiske tanke- og handleværktøjer, der kan anvendes som inspiration i det organisatoriske udviklingsarbejde.
  • Indblik i en verden af spørgsmål som udvikler vores menneskelige selvforholden, selvindsigt og almenmenneskelige dannelse.

Omfang og indhold

Udviklingsforløbet består af tre moduler á to dages varighed. Modulerne har fokus på hhv. erkendelse, eksistens og etik. Dagene veksler mellem filosofiske oplæg, samtaler, gruppedialog og individuelle filosofiske refleksioner. Udødelige tanker, refleksioner og spørgsmål fra fx Platon, Aristoteles, Kant, Kierkegaard, Heidegger, Wittgenstein, Løgstrup, Arendt m.fl. anvendes som spejl på egen ledelsespraksis.

Der vil være særligt fokus på at sætte den enkelte deltager i stand til at filosofere i praksis gennem afprøvning af forskellige modeller. Derfor arbejder vi på hvert modul med en række filosofiske metoder, som efterfølgende vil kunne bruges til at reflektere over egen praksis og anvendes i din egen organisation.

Ønskes det, kan udviklingsforløbet gøres kompetencegivende (5 ETCS point), og integreres som del af diplom i ledelse.

Læs mere herom i kursusbeskrivelsen.  

Målgruppe

Udviklingsforløbet er målrettet ledere og konsulenter i offentlige og private organisationer, der gerne vil undersøge og blive klogere på filosofiens muligheder ift. egen og organisationens udvikling.

Du er eksempelvis chef, leder, mellemleder, personaleansvarlig, organisationskonsulent, projektleder eller ansat som konsulent i en HR-funktion.

Udviklingsforløbet er et selvstændigt forløb og kan hensigtsmæssigt ses som supplement til MacMann Bergs øvrige uddannelser ’Systemisk leder- og konsulentuddannelse og ’Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling

Læs mere i uddannelsesbeskrivelsen

Få meget mere at vide om kursets formål, målgruppe, læringsudbytte, opbygning, pris, uddannelsesdatoer og kompetencegivende muligheder. Det kommende kursus ligger således: 

Vælg det hold du ønsker at deltage på:

Du skal vælge et hold.

Tak for din tilmelding!

Du vil snart modtage en kvittering som bekræftelse i din indbakke.