Konsulentydelser

Hvad skal jeres organisation lykkes med i fremtiden? Hvordan skaber I en bæredygtig udvikling, der gør organisationen robust og i stand til at skabe værdi – også når omgivelserne forandrer sig? Hvordan håndterer I de udfordringer der ofte følger med, når vi skal arbejde på nye måder?

Vi tror på, at enhver kunde og opgave er unik, og derfor tilbyder vi et bredt udvalg af konsulentydelser. Alle med afsæt i en systemisk helhedstænkning og med en insisterende kobling til praksis med en ambition om at skabe værdi og resultater.

Vi tager afsæt i og tilpasser vores ydelser specifikt til jeres organisation, den opgave som I skal lykkes med, og der hvor I bliver udfordret. Når vi siger skræddersyet – så mener vi det.

Vores vision om en mere bæredygtig verden gennem bedre ledelse er omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør. I en ansvarlighed over for det samfund og den omverden, som vi selv og vores kunder er en del af. Med et skarpt fokus på at skabe en intern kultur, hvor alle bidrager til at skabe værdi og tager ansvar for helheden. Det handler kort sagt om at skabe organisatorisk bæredygtighed.

Vi kan blandt andet hjælpe jer med:

 • Når verden kalder på bæredygtig omstilling.
 • Når opgaven kræver en mere samarbejdende organisation.
 • Når der går bøvl i samarbejdet.
 • Når I vil have møder med større udbytte!

Du er altid velkommen til at kontakte os for en videre dialog om jeres ambitioner og udfordringer.

Når verden kalder på bæredygtig omstilling

Finanskrise, corona-pandemi, krig, inflation, energi- og klimakrise. Det er som om kriserne står i kø, og flere af dem optræder endda på samme tid. De er komplekse, hænger sammen, påvirker hinanden og ingen af dem kan løses med enkle greb. De udfordrer de fleste organisationer og virksomheder – og måden vi leder, udvikler og organiserer os på.

Hvis organisationer og virksomheder skal bidrage til en bæredygtig omstilling og fortsat kunne skabe værdi, når omverdenen forandrer sig. Hvis vi i højere grad skal tage ansvar for de aftryk, vi afsætter i vores omgivelser og relationer – og hvis vi skal styrke organisationers evne til sammen at skabe resultater. Ja, så er der i høj grad brug for at lære de nye spilleregler, der gælder i en bæredygtig verden.

Fremtidens organisationer og ledelser har bæredygtighed som en grundlæggende og integreret del af deres dna og praksis. Der er dog ingen entydig opskrift på, hvordan vi skal lede og organisere i fremtiden. Til gengæld har vi i mere end 20 år arbejdet succesfuldt ud fra en række grundlæggende systemiske principper, som er de samme principper, der ligger bag FN’s 17 verdensmål. Derudfra kan vi hjælpe jer med en bæredygtig omstilling af organisationen ved at:

 • Flytte organisationens fokus fra en snæver økonomisk eller ydelsesfokuseret bundlinje til at arbejde værdiskabende med flere bundlinjer og et overordnet formål.
 • Styrke ledelsens evne til at lede processer via kraftfulde spørgsmål og udvikle en stærk bidragskultur, der inviterer og involverer fremfor en topstyret svar-og-forklar-kultur.
 • Træne ledelse og medarbejdere til at arbejde mere strategisk og opgavefokuseret, så alle er med til at finde løsninger på fælles udfordringer.
 • Opbygge kapacitet til at organisationen sammen kan udvikle, forandre og skabe resultater frem for en individualiseret kompetenceudvikling.
 • Udfordre organisatoriske barrierer og hæmmende hierarkier til gavn for mere frihed og ansvar til dem, der skal udføre opgaverne.
 • Udvikle ledelsens evne til at håndtere udfordringer og bøvl, der naturligt opstår, når vi skal samarbejde på nye måder.
 

Som ledere er vi kulturskabere. De spørgsmål vi stiller bliver afgørende for, hvor organisationen bevæger sig hen. Evnen til at engagere og stille kraftfulde spørgsmål bliver derfor en central nøgle i en bæredygtig omstilling.

Vi arbejder på alle organisatoriske niveauer. Fra bestyrelse og ledelse til medarbejdere og vigtige samarbejdspartnere. Læs her hvordan et intensivt 8-ugers forløb satte gang i en strategisk bæredygtig omstilling af Mobilex – en førende dansk hjælpemiddel virksomhed i Skanderborg.

Tag fat i os, og hør hvordan vi kan hjælpe jer til at lykkes bedre. Hvad enten du er bestyrelse, chef, leder eller konsulent.

Hvis du vil vide mere?

Kontakt os og hør mere om mulighederne for at få designet kortere eller længere udviklingsprocesser eller wokshops – tilpasset organisationens mål og ambitioner til gavn for kvaliteten af jeres opgaveløsning.

Når opgaven kræver en mere samarbejdende organisation

I takt med at mange opgaver bliver mere komplekse og vi i stigende grad har brug for at arbejde sammen med andre, der kan noget andet end os selv, stiger behovet for samarbejde på alle planer. Internt i teamet. På tværs af faggrupper, professioner, teams og afdelinger. Og ikke mindst på tværs af organisationer med eksterne samarbejdspartnere.

Hvem er du afhængig af, for at du kan lykkes med dine opgaver? Hvem er de vigtigste samarbejdspartnere for dit team? Hvordan bliver I oplevet af jeres samarbejdspartnere? Hvad kunne styrke kvaliteten af det tværgående samarbejde, som vi ved er afgørende for både kvalitet, effektivitet og trivsel?

Med afsæt i forskningen bag Relationel koordinering og Relationel kapacitet kan vi digitalt kortlægge og efterfølgende styrke kvaliteten af det tværgående samarbejde mellem vigtige aktører eksternt eller internt i jeres organisation. Et godt afsæt for fokuserede indsatser, når opgaven kalder på stærkere tværgående samarbejde.

 

Hvordan ser god ledelse ud hos jer? Samarbejdende organisationer kræver samarbejdende ledelse. Vi har derfor udviklet værktøjet, Professionel Platform, til at skabe et fælles sprog for god ledelse, som vi har anvendt i mange organisationer med stor effekt. Til at udvikle og styrke ledelseskapaciteten. Ikke bare hos den enkelte leder eller ledelse men i hele organisationen. I en ambition om at gøre alle til strategisk kompetente bidragsydere, der er med til at finde løsninger på fælles udfordringer.

Udover forløb for hele organisationer arbejder vi også med ledergrupper, teams, koordinatorer og andre organisatoriske nøglepersoner. Eller med individuel ledelsessparring, coaching eller udviklingsforløb for enkelte ledere. Tilpasset individuelle behov og udfordringer. Alt sammen til at understøtte den organisatoriske opgave. Med afsæt i en systemisk helhedstænkning.

Erhvervspsykologisk testning kan supplere individuelle eller teamforløb med fx Hogan Assessment Systems, DiSC Personprofil, Everything DiSC, Jungiansk Type Index (JTI) og organisationsudviklingsværktøjet Leadership Equity Assessment.

Giver ovenstående inspiration, mening eller rejser spørgsmål, så giv os et ring eller brug kontaktformularen.

Hvis du vil vide mere?

 Kontakt os og hør mere om mulighederne for at få designet kortere eller længere udviklingsprocesser eller wokshops – tilpasset organisationens mål og ambitioner til gavn for kvaliteten af jeres opgaveløsning.

Når der går bøvl i samarbejdet

Oplever I:
 • Konflikter og samarbejdsvanskeligheder.
 • Mistrivsel og dårlig stemning.
 • Bekymrende APV-målinger.
 • Trussel om påbud fra Arbejdstilsynet.
 • Usund kultur.
 • Højt sygefravær.
Så læs med her

Ledelse og samarbejde er en kontaktsport og undertiden slår vi os på hinanden. Konflikter, dårlig stemning, samarbejdsvanskeligheder, ildrøde APV-målinger. Kært barn har mange navne, men fællesnævneren er, at prisen er høj, hvis ikke problemerne håndteres. Belastede samarbejdsrelationer går ikke bare udover trivslen, de går også udover bundlinjen, hvad end man måler den i kroner og ører, kvalitet eller arbejdslyst.

Det er vigtigt at få gjort noget ved problemerne, men hvordan forandrer vi tingene til det bedre? Mange ledere og organisationer mangler redskaber og handlemuligheder. Ofte synes vi måske, at vi har gjort alt og føler os magtesløse. I disse situationer kan der være brug for professionel, erhvervspsykologisk rådgivning, som kan hjælpe til at forstå problemerne og sætte en retning for vejen fremad.

I MacMann Berg har vi mere end 20 års erfaring med at hjælpe virksomheder til at forandre situationer, hvor samarbejdet er vanskeligt. Vi behersker en bred vifte af metoder og processer og rådgiver jer på den baggrund om, hvad der skal til for, at I kan skabe bevægelse i ellers fastlåste situationer.

 

Alle organisationer er forskellige, og derfor er der ikke ét svar eller ét koncept, der virker på alle problemer. Vores rådgivning hviler derfor på en grundig dialog med jer om, hvem I er, hvor I gerne vil hen, hvad der forhindrer jer i at gå fremad, og hvad I allerede har gjort jer af erfaringer. På baggrund af dialogen vurderer vi, hvad der vil være mest hjælpsomt for jer. Vi har blandt andet hjulpet vores kunder med:

 

 • Ledelsessparring når det bøvler.
 • Konfliktmediering.
 • Workshops- og temadage med fokus på bæredygtige samarbejdskulturer
 • APV-opfølgninger.
 • Afdækning af teams relationelle kapacitet
 • Kulturudviklingsforløb for mindre grupper eller hele organisationer.
 • Kompetenceudvikling med fokus på professionalisme, kommunikation, konfliktkompetence og samarbejdsevner.

 

Befinder I jer i en situation, hvor I har brug for hjælp eller overvejer I at søge hjælp, så ring eller brug kontaktformularen.

Hvis du vil vide mere?

Kontakt os og hør mere om mulighederne for at få designet kortere eller længere træningsforløb eller wokshops – tilpasset organisationens mål og ambitioner til gavn for kvaliteten af jeres opgaveløsning.

Når I vil have møder med større udbytte

Vi mødes konstant, men er ofte er vores møder ikke særligt værdiskabende eller produktive. Det er en kunst at holde gode møder, især når der er meget på spil, mange mødedeltagere eller komplekse problemstillinger på bordet. Måske har du ofte fornemmelsen af at spilde tiden; af at tingene kører i ring, eller at formålet med overhovedet at mødes er uklart og fortoner sig i tågerne. Mens nogle møder glimrer ved deres mangel på gnist og energi, er andre møder fulde af konflikt og følelser, som spænder ben for en konstruktiv dialog.

Det kan også være I står overfor at ville samle hele eller dele af organisationen til en konference eller stormøde, men er i tvivl om, hvordan I får organiseret og faciliteret mødet eller processen, så der kommer den ønskede effekt, der understøtter det overordnede formål.

Mødedesign og facilitering

I MacMann Berg har vi i mere end 20 år beskæftiget os med at få møder og processer til at virke for små og store grupper. Vi træder til som facilitatorer, der bringer jer sikkert gennem dagsordenen med et skarpt fokus på både sagen og den relationelle underlægningsmusik, der slår tonen an. Vi udfordrer jer gerne på jeres formål og mål med at mødes, og hjælper jer med at designe mødeprocesser, der understøtter de intentioner I har med at sætte hinanden stævne.

 

Udbytterige møder kræver vi gør os umage, ikke bare under mødet, men i lige så høj grad før og efter. Vi hjælper jer til at designe, forberede og sætte mødet ind i den organisatoriske kontekst, så det bliver tydeligt, hvordan mødet skaber værdi og bygger bro mellem intention og de næste handlinger. 

Konferencer, stormøder og storgruppeprocesser

Én ting er at mødes, en anden ting er at mødes mange. De fleste virksomheder samles fra tid til anden, fordi der skal ske noget vigtigt. Hvad end vi taler lanceringen af en ny strategi, en ledelseskonference eller andre anledninger er det en særdeles krævende opgave at organisere et engagerende og professionelt møderum for mange mennesker. Vi har erfaring med konferencer og storgruppemøder med 1000+ deltagere og har den fornødne knowhow til at hjælpe jer med at få udviklet et aktivt og involverende design, der fungerer og skaber de ønskede effekter.

Træning og uddannelse af interne facilitatorer

Som Uddannelseshus har igennem mange år specialiseret os i at træne ledere og konsulenter i at designe og facilitere møder, der engagerer og involverer. Ønsker I at forankre kapaciteten til at skabe mere værdifulde møder i jeres organisation, er det centralt at uddanne nøglespillere i form af facilitatorer og procesledere, som kan drive udviklingen og være med til at skabe sunde mødekulturer. Vi skræddersyr uddannelsesforløb til jeres behov eller tager en drøftelse med jer om, hvordan vores åbne uddannelser kan skabe værdi for jer.

 

 

Tøv ikke med at tage fat i os, hvad enten der drejer sig om design og facilitering af stormøder, konferencer eller et internt forløb, hvor vi klæder jer på til at håndtere processerne selv – eller i et tæt samarbejde med os.

Udbytterige møder kræver vi gør os umage, ikke bare under mødet, men i lige så høj grad før og efter. Vi hjælper jer til at designe, forberede og sætte mødet ind i den organisatoriske kontekst, så det bliver tydeligt, hvordan mødet skaber værdi og bygger bro mellem intention og de næste handlinger. 

Hvis du vil vide mere?

Kontakt os og hør mere om mulighederne for at få designet kortere eller længere udviklingsprocesser eller wokshops – tilpasset organisationens mål og ambitioner til gavn for kvaliteten af jeres opgaveløsning.