Konsulentydelser

Hvad skal jeres organisation lykkes med i den nærmeste fremtid? Hvordan skaber I en bæredygtig udvikling, der gør organisationen robust og i stand til at skabe værdi – også når omgivelserne forandrer sig?

Vi har et bredt udvalg af konsulentydelser, og vi tror på, at enhver kunde er unik. I praksis tager vi afsæt i og tilpasser vores ydelser specifikt til jeres organisation, den opgave som I skal lykkes med, og der hvor I bliver udfordret. Når vi siger skræddersyet – så mener vi det.

Vi udbyder konsulentydelser, hvad enten det drejer sig om at gøre bæredygtighed til praksis og god forretning eller kompetenceudviklingsforløb, strategi- og forandringsprocesser, teamudvikling eller noget helt tredje.

Vores vision om en mere bæredygtig verden gennem bedre ledelse er omdrejningspunktet for alt hvad vi gør. I en ansvarlighed over for det samfund og den omverden, som vi selv og vores kunder er en del af.

Med et skarpt fokus på at skabe en intern kultur, hvor alle bidrager til at skabe værdi og tager ansvar for helheden. Det handler kort sagt om at skabe organisatorisk bæredygtighed.

Altsammen ud fra en grundlæggende forståelse af mennesker og organisationer som levende systemer, der er gensidig påvirker hinanden.

Vi kan blandt andet hjælpe jer med:

 • Gør bæredygtighed til praksis – fra verdensmål til hverdagsmål
 • Øg kvaliteten og effekten af de tværgående indsatser
 • Sådan leder du succesfulde forandringer
 • Faglighed og professionalisme – hvad vil det sige at være dygtig?
 • Facilitering og procesledelse – skab bedre resultater gennem involvering
 
Du er altid velkommen til at kontakte os for en videre dialog om jeres potentialer, udfordringer og muligheder. Det koster ikke noget at være nysgerrig.

Bæredygtighed som strategi og praksis

Fremtidens virksomheder, organisationer og ledelser har bæredygtighed som en grundlæggende og integreret del af deres dna. Der er ikke et reelt alternativ. Omstillingen er en nødvendighed, en etisk fordring og et stort potentiale for ansvarlig udvikling. Men hvor skal vi starte? Lær hvordan I kan gøre bæredygtighed til både mindset og praksis, og et fundament for jeres strategi.

Hvis vi ønsker at give kloden videre i en ansvarlig stand til vores børn og børnebørn. Hvis vi fortsat vil kunne skabe værdi og løse vores opgave, også når omverdenen forandrer sig. Hvis vi vil blive bedre til at skabe en stærkere intern udviklingskultur, hvor vi vil bruger hinanden kompetencer og viden bedre – uden at slide hinanden ned. Så er der ikke noget alternativ.

Organisatorisk bæredygtighed handler netop om fortsat at kunne skabe værdi i et foranderligt miljø, når vi f.eks. bliver ramt af en corona pandemi. Det handler om at være bevidst om vores aftryk som ledere, medarbejdere og organisationer. Hvad bidrager vi med i vores relationer, og hvad efterlader vi som organisation. Ligesom det handler om at skabe en bidragskultur. Det er ikke nok at gøre vores produkter, ydelser eller services mere grønne. Det meningsfulde arbejdsliv kræver en klog brug af medarbejdernes kompetencer, viden og erfaringer, så vi får skabt en stærk lærings- og udviklingskultur, som en forudsætning for at organisationen kan agere ansvarligt udadtil.

Som ledere er vi kulturskabere. De spørgsmål vi stiller bliver afgørende for, hvor organisationen bevæger sig hen. Evnen til at engagere og stille kraftfulde spørgsmål bliver derfor en central nøgle i en bæredygtig omstilling.

Centrale temaer

 • Få hjælp til at gøre bæredygtighed til både strategi og praksis.
 • Gør verdensmål til hverdagsmål – konkret og praksisnært med afsæt i FN’s verdensmål.
 • Skab stærk bidragskultur gennem kraftfulde spørgsmål der involverer, skaber retning og bevæger organisationen i en mere bæredygtig retning.


Målgruppen
Bestyrelser, direktører, chefer, ledere og konsulenter med ansvar for strategi, bæredygtighed og organisatoriske udviklingsprocesser.

Hvis du vil vide mere?

Kontakt os og hør mere om mulighederne for at få designet kortere eller længere udviklingsprocesser eller wokshops – tilpasset organisationens mål og ambitioner til gavn for kvaliteten af jeres opgaveløsning.

Faglighed og professionalisme
Hvad vil det sige at være dygtig?

Fremtidens organisationer kalder på nye kompetencer. Specialiseret viden har i mange år været forudsætningen for god opgaveløsning. Det er den stadig. I fremtidens organisationer er den bare ikke længere tilstrækkelig. Vi kan i dag og i fremtidens organisationer ikke nøjes med at være dygtige til vores profession. Få hjælp til at tydeliggøre og udvikle fremtidens kompetencer.

Mere komplekse opgaver kræver øget tværfagligt samarbejde. Det kalder på nye færdigheder og fokuseringer. Samtidig bevæger fremtidens virksomheder sig i retning af medarbejdere, der udvikler løsninger selvorganiserende enheder med langt mindre formel ledelse.

At være en dygtig medarbejder handler i dette lys om at tage ansvar for organisationen, dele viden, bringe andre i spil, og løbende bidrage til at udvikle kvaliteten i den professionelle opgaveløsning.

PROFESSIONEL PLATFORM er vores udtryk for det organisationens ledere og medarbejdere skal være dygtige til. Et fælles sprog for den professionelle faglighed, der er forudsætning for at organisationen lykkes med sit formål, sin opgave, strategi og vision.

Centrale temaer

 • Få hjælp til at udvikle jeres professionelle platform – og identificere aktuelle og fremtidige kompetence- og rekrutteringsbehov – med inddragelse af medarbejdere, kunder og brugere.
 • Etablér fælles sprog om dygtighed som strategisk omdrejningspunkt for vigtige organisatoriske samtaler i forbindelse med ansættelse, onboarding, MUS, TUS eller afskedigelser.
 • Udvikl professionelt mindset og kultur – gennem forløbet ’Den professionelle praktiker’ – eller dele herfra
 • Udvikl kvalitet i design og effekt af professionelle samtaler og møder – kundemøder, borgersamtaler, tværgående koordineringsmøder mv.
 • Bliv inspireret gennem oplæg og workshops om professionalisme, medarbejderskab og kultur i relation til fremtidens organiseringsformer

 

Målgruppe

Chefer, ledere, samarbejdsudvalg, afdelinger. Hele organisationer der arbejder med udvikling af kompetencer, kultur og mindset, der skal styrke og fremtidssikre kvaliteten i professionel opgaveløsning og samarbejde.

Hvis du vil vide mere?

 Kontakt os og hør mere om mulighederne for at få designet kortere eller længere udviklingsprocesser eller wokshops – tilpasset organisationens mål og ambitioner til gavn for kvaliteten af jeres opgaveløsning.

Facilitering og procesledelse
Tag ansvar for processen og skab bedre resultater

De fleste organisationer bruger enorme ressourcer på møder og processer, men i mange tilfælde skaber de ikke tilsvarende værdi eller energi. Lær hvordan I kan gøre jeres processer og møder langt mere værdiskabende, livgivende og effektfulde gennem bedre facilitering og procesledelse.

Har du ofte deltaget i møder, der ikke skabte værdi? Møder hvor samtalen kørte af sporet og ud ad en tangent, så I mistede fokus og energi? Gode møder og processer er kendetegnet ved at have tydelig retning og en tæt kobling til organisationens mål og strategi. Hvor det er klart, hvad vi sammen skal blive klogere på i løbet af processen. Hvor der er kendte spilleregler for, hvem der har hvilke roller og positioner i processen, og hvordan vi alle kan bidrage – også når de mange gode idéer skal gøres til konkrete aftaler og handlinger. Alt sammen inden for den tid og de ressourcer vi har til rådighed.

Skal processer og møder føre til kvalificerede beslutninger, handlinger og bedre resultater må vi gøre alle deltagere til de bedste medspillere. Det sker først og fremmest ved fokuseret og insisterende involvering, og når der bliver taget ansvar for ledelsen af mødet og processen.

Lær kunsten at facilitere, involvere og lede processer. Store som små. Med få eller mange deltagere. Internt i teamet eller på tværs af flere enheder. På et overordnet strategisk plan eller de mange planlagte og ikke-planlagte møder i organisationen.

Centrale temaer

 • Skab sammenhæng mellem organisationens strategi og værdiskabende mødeaktiviteter
 • Styrk din rolle som procesleder og møde game-master – gennem strategisk procesdesign, mødefacilitering og øjebliksfacilitering
 • Få konkrete værktøjer til at engagere, skabe energi og følgeskab for bedre resultater

Målgruppen
Ledere, konsulenter eller koordinatorer med ansvar for møder, udviklings- og eller udviklingsprocesser

Hvis du vil vide mere?

Kontakt os og hør mere om mulighederne for at få designet kortere eller længere træningsforløb eller wokshops – tilpasset organisationens mål og ambitioner til gavn for kvaliteten af jeres opgaveløsning.

Styrk det tværgående samarbejde
Skab stærkere teams og arbejdsfællesskaber

Problemer i tværgående samarbejde koster kassen. Både for organisationen og de borgere eller kunder, der er afhængige af at samarbejdet fungerer. De fleste opgaver fordrer et velfungerende samarbejde på tværs af fagligheder og organisatoriske enheder. Lær hvordan din organisation kan styrke kvaliteten af den tværgående opgaveløsning og teamets performance – til gavn for den opgave, I skal lykkes med.

Analyseværktøjet Relationel Kapacitet bygger på dansk og international forskning i sammenhængen mellem organisatorisk samarbejde og kvalitet i opgaveløsningen. Der er en klar sammenhæng mellem kvaliteten af det tværgående samarbejde og den bruger- eller kundeoplevede kvalitet og effektivitet. Men det starter med ledelse. Forskningen dokumenterer nok så vigtigt, at ledelseskvaliteten i forhold til det tværgående samarbejde er en afgørende faktor.

At understøtte samarbejdsevnen i tværgående samarbejde og i teamsamarbejdet handler også om, hvordan vi udvikler gruppenormer baseret på psykologisk tryghed, som udtryk for den tillid i en gruppe eller et team, der skal være til stede for, at vi tør være ærlige om det, der udfordrer og kan trække på hinandens hjælp. Vi har udviklet konkrete strukturerede metoder og dialogformer, der understøtter udvikling af psykologisk tryghed, lærings- og udviklingskulturer såvel i ledergrupper, medarbejderteams og tværgående enheder.

Centrale temaer

 • Få hjælp til at lykkes med jeres tværgående samarbejde gennem analyseværktøjet Relationel Kapacitet. I får data, der anviser, hvor samarbejdet kan og bør forbedres – og konkrete metoder til at skabe målrettede tiltag og interventioner.
 • Udvikl jeres samarbejdsevne og psykologisk tryghed – for bedre performance. I og på tværs af teams.
 • Skab sparrings- og udviklingskultur gennem de konkrete og effektfulde praksismetoder Strukturerede gruppe- og teamsamtaler og professionel respons (Johansen, Specht & Kleive, 2020).


Målgruppen
Chef-, leder og medarbejdergrupper med ansvar for udvikling af tværgående opgaveløsning, koordinering og teamperformance. Leder- og medarbejderteams, der ønsker at styrke kvaliteten i samarbejde, koordinering, kommunikation og opgaveløsning.

 •  

Hvis du vil vide mere?

Kontakt os og hør mere om mulighederne for at få designet kortere eller længere udviklingsprocesser eller wokshops – tilpasset organisationens mål og ambitioner til gavn for kvaliteten af jeres opgaveløsning.