Kundecases

Bedre resultater, færre konflikter, mere sammenhæng og større arbejdsglæde I mere end 20 år har vi bidraget til at ledere, organisationer og virksomheder er lykkedes bedre. Alt fra hjælp og sparring til at udvikle organisationens formål, kerneopgave eller værditilbud. Eller det at få igangsat en bæredygtig omstilling, arbejde med kultur som strategi, opbygge ledelseskapacitet, øge kvaliteten af de tværgående indsatser, håndtere konflikter eller hjælpe ledere med selv at finde vej i lederskabet. Listen af opgaver er lang. Løsninger og interventioner udvikler vi altid i et tæt samarbejde med kunden og relevante interessenter – ligesom vi ofte samarbejder med vores kunder i længere forløb, hvor strategi, kompetenceudvikling og træning i praksis går hånd i hånd. Undervejs justerer vi efter behov. På den måde holder vi fast i ambitionerne, så vi når i mål og får skabt de ønskede resultater. Vores mindset har gennem alle årene haft solide rødder i en systemisk anerkendende tænkning og praksis. Det er vores dna og smitter af på alt hvad vi gør, og måden vi arbejder med vores kunder på. Nedenfor kan du høre kunderne selv fortælle, hvad de var udfordret af, hvordan de oplevede samarbejdet med os, og hvilke resultater det førte til. Bliver du inspireret eller sidder tilbage med spørgsmål, så tag fat i os.

Et godt fælles udgangspunkt

Den grønne omstilling er god for både verdenen og forretningens indtjening. I februar 2021 havde Mobilex A/S et ønske om at forbedre deres virksomhed ved at sætte fokus på FNs verdensmål, i håb om at gavne ikke blot deres forretning, men også planeten. I samarbejde med MacMann Berg blev de på 8 uger klogere på, hvordan de kunne bidrage og effektivisere.

“…har vi bidraget positivt ved at reducere vores CO2 aftryk per produkt, fordi vi får mere hjem i vores containere. Men derved også for de samme penge, så det giver os også en stor økonomisk besparelse særligt i en situation med meget høje containerfragt udgifter. Det er jo et godt eksempel på hvordan økonomi, vores arbejde med verdensmålene og en grøn dagsorden går hånd i hånd.” fortæller Thomas Christensen, adm. direktør i Mobilex

"Jeg tror, min organisation oplevede, at de ikke blot fik en bedre koordinator men også en roligere kollega."

Kirsten Elkjær var ansat som koordinator for Beskæftigelsesministeriets rejsehold til nedbringelse af sygefravær, da hun var kursist på Koordinatorer der lykkes i 2020. 

“Kurset gjorde min funktion nemmere at være i. Som koordinator står man på et vippebræt mellem en masse dilemmaer og paradokser. Kurset hjalp mig til at få et billede af, hvorfor det er, man nogle gange synes, det er svært. Og det er der en god grund til!

Det var en stor lettelse for mig at forstå og få sat nogle ord på, hvorfor man synes, det er svært.”, forklarer Kirsten.

"Nu udvikler vi sammen - jeg er begejstret!"

Sussi Kopp er ansat ved Herning Kommune, som myndigheds- og udfører teamleder i henholdsvis Fremskudt team og Ungeteamet. Yderligere er hun teamleder for fremskudt team, som tager imod alle nye henvendelser i Center for Børn og Familier v. Herning Kommune.

Det jeg særligt har taget med mig, er at være mere nysgerrig og undersøgende på min egen praksis – og på mine medarbejdere og organisationen. Når der opstår konflikter på arbejdspladsen, gnidninger eller misforståelser, er der brug for ledelse. Her har uddannelsen givet mig en ny, anderledes og effektfuld måde at håndtere de udfordringer på. Jeg giver mine bedste anbefalinger.” fortæller Sussi Kopp.

Da Vidåværkstedet fik et bedre arbejdsmiljø - og kvaliteten i opgaveløsningen steg markant

De ansatte på Vidåværkstedet havde i længere tid været udfordret. Blandt andet på grund af flere ledelsesskift og langvarige sygemeldinger, hvilket påvirkede medarbejdernes opgaveløsning og smittede af på kvaliteten af samarbejdet. Theresé Andersen, Fagchef Tønder kommune, kontaktede derfor MacMann Berg med et ønske om at få skabt en bedre balance i mellem opgaveløsning, arbejdsmiljø og trivsel.

Vidåværkstedet i Tønder er et beskæftigelsestilbud for voksne udviklingshæmmede borgere, og er en del af Tønder kommunes tilbud om beskyttet beskæftigelse. Her har de en bred vifte af tilbud, og arbejder med personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som gør at borgerne ikke kan have en beskæftigelse på normalvis.

Kundecase

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Om kunden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kundecase

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Om kunden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kundecase

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Om kunden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kundecase

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Om kunden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.