Da Vidåværkstedet fik et bedre arbejdsmiljø - og kvaliteten i opgaveløsningen steg markant

De ansatte på Vidåværkstedet havde i længere tid været udfordret. Bland andet på grund af flere ledelsesskift og langvarige sygemeldinger, hvilket påvirkede medarbejdernes opgaveløsning og smittede af på kvaliteten af samarbejdet. Theresé Andersen kontaktede derfor MacMann Berg for at få skabt en bedre balance i mellem opgaveløsning, arbejdsmiljø og trivsel. Theresé Andersen var på daværende tidspunkt ansat som fagchef i Tønder kommune.

Therese Andersen fortæller:

Jeg har haft flere forløb med MacMann Berg. Det seneste forløb med fokus på, at vi skulle forbedre kommunikationen og samarbejdet ude på Vidåværkstedet. Vi var ramt af flere langvarige sygemeldinger, udskiftning i ledelsen samt flere udskiftninger i personalet. Det og en række andre faktorer gjorde, at jeg oplevede, at vi havde en rigtig dårlig kommunikation med hinanden. Det gik ud over kvaliteten i vores opgaveløsning. Koordinationen og kommunikationen mellem medarbejderne var rigtig svært for os.”

Hvad gør vi som konsulenter?

Jørgen, chefkonsulent i MacMann Berg, begyndte opgaven med et møde med ledelsen. Til at afklare opgaven og hvad processen skulle føre frem til. Derefter kom der fokus på at skabe tillid mellem ledelse og medarbejdere. Det er vigtigt, at man både som konsulent og leder bliver indtil problemet er løst, og giver alle en stemme. Processen blev delt i to faser. Fase 1 er med fokus på at danne et overblik og finde mønstre i medarbejdernes og ledelsens kommunikation og samarbejde. Dette er efterfulgt af træning i nye måder at samarbejde og kommunikere på. Fase 2 har fokus på at udvikle, implementere og fastholde en ny kultur. 

Therese fortsætter:

”Jørgen gennemførte en række afklarende samtaler med alle. Både individuelle og fælles samtaler med fokus på opgaven der skulle løses – og hvad det krævede at kompetencer og samarbejde for at komme i mål. Det resulterede blandt andet i, at de der var rigtig trætte af deres arbejde, og ikke bidrog til at skabe det bedste arbejdsmiljø for andre, valgte selv at søge nye udfordringer.

De ledige stillinger blev slået op. Det medbragte en langt større tydelighed på hvilke kompetencer og profiler, opgaven krævede. Suppleret med træning i og af hele medarbejdergruppen.

Det har ført til, at vi i dag har fået en helt ny og langt mere professionel måde at tale sammen på. I dag er medarbejderne markant mere anerkendende over for hinanden. De italesætter udfordringer, og taler om udfordringerne med hinanden og ikke om hinanden.

Jørgen hjalp os til at blive mere undersøgende og lyttende – på en professionel måde. Nu kan vi snakke om elefanten i rummet, i stedet for at vi ignorere den. Det svære og vanskelige er blevet håndterbart. Vi er blevet mere nysgerrige på hinanden, og på hvordan vores forskelligheder kan bidrage til den opgave, som vi er sat i verden for at løse. Nu handler det ikke længere om, at forklare ens kollega hvorfor man har ret, men om hvad den enkelte kan bidrage med.”

I løbet af et halvt år, var der udviklet og etableret en ny kultur og en bedre måde at kommunikere og samarbejde på. Det har gjort en stor forskel for borgerne, som Vidåværkstedet arbejder med og for. Trivslen og arbejdslysten blandt medarbejderne blev markant bedre. Kvaliteten i opgaveløsningen steg. Sygefraværet faldt.

Vidåværkstedet i Tønder er et beskæftigelsestilbud for voksne udviklingshæmmede borgere, og er en del af Tønder kommunes tilbud om beskyttet beskæftigelse. Her har de en bred vifte af tilbud, og arbejder med personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som gør at borgerne ikke kan have en beskæftigelse på normalvis.

 

Hvad bliver du selv inspireret til – i forhold til de udfordringer I bokser med i din organisation?