Fra efteruddannelse til organisatorisk værdiskabelse

I Danmark investerer vi hvert år mange milliarder kroner i efter- og videreuddannelse. Kompetenceudvikling af ledere såvel som medarbejdere er en organisatorisk og samfundsmæssig nøgleindsats til at imødekomme den fortsatte udvikling af et stærkt videnssamfund.
De fleste ledere og medarbejdere oplever uddannelsesforløb som attraktive og med en stor individuel tilfredshed. Den organisatoriske effekt og værdiskabelse er desværre ofte tilsvarende lav.