"Nu udvikler vi sammen - jeg er begejstret!"

Jeg er påbegyndt systemisk leder- og konsulentuddannelsen hos MacMann Berg, da man i Herning Kommune skal have en lederuddannelse. Jeg arbejder som teamleder på myndigheds- og udførerområdet inden for Børne og Ungeområdet.

“Systemisk leder- og konsulentuddannelse gav god mening for mig, da den er meget praksisorienteret. Man får nogle meget håndgribelige redskaber, som man kan gå hjem i organisationen og bruge med det samme. Faktisk lige efter hvert eneste modul”, fortæller deltager på Systemisk leder- og konsulentuddannelse hold, Sussi Kopp.

”Trods det, at jeg stadig er i gang med uddannelsen, synes jeg allerede nu, jeg har lært mange nye ting om ledelse.

Det jeg særligt har taget med mig, er at være mere nysgerrig og undersøgende på min egen praksis – og på mine medarbejdere og organisationen i det hele taget. Når der opstår konflikter på arbejdspladsen, gnidninger eller misforståelser, er der brug for ledelse. MacMann Berg har givet mig en ny, anderledes og effektfuld måde at håndtere de her udfordringer på.

 

“Når jeg bliver opmærksom på, hvilke logikker mine medarbejdere og ledelseskollegaer taler og handler ud fra, får jeg pludselig en helt anden forståelse af dem.”

Tilsvarende er jeg også blevet mere bevidst om, hvor meget vi som ledere er kulturbærer og skal gå forrest, og tage ledelse på os. Hvad er det for en medarbejdergruppe, team og organisation vi tror på skaber de bedste resultater. Og hvordan kan jeg fremme en bedre kultur samtidig med at vi bevarer det bedste. Det er en konstant opmærksomhed, jeg bør have.

Allerede efter første uddannelsesdag kunne jeg tage det jeg havde lært med hjem til mine teams. Herefter kunne vi påbegynde en dialog og udvikling sammen. Det er jeg rigtig begejstret for. Nogle af de interviewøvelser vi lavede på uddannelsen hos MacMann Berg lavede jeg sammen med mine medarbejdere efterfølgende. På den måde blev de en del af uddannelsen sammen med mig. Vi udviklede os sammen og opnåede hurtigt en langt mere koordineret forståelse af den ønskede kultur og retning. Jeg har ligeledes lært mange gode ledelsesmetoder på strategisk og processuel plan, som jeg kan tage med mig. Jeg kan fortsætte udviklingen sammen med mine medarbejdere til gavn for vores samlede opgaveløsning.

Det er vigtigt som leder at være autentisk. Jeg startede et nyt team den 1. november 2020, og påbegyndte min uddannelse hos MacMann Berg i juni 2021. Så nogle af mine medarbejdere har ikke kendt mig så godt inden jeg begyndte uddannelsen. Det har hele tiden været min plan, at tage mine medarbejdere med på ’rejsen’, når jeg startede min lederuddannelse. Det har de taget rigtig godt imod. Det er dejligt at se, at de begynder at tale ind i de ting jeg har lært og videreformidlet. De er også blevet kulturbærere i form af en større bevidsthed om og italesættelse af omtalen af hinanden og borgeren.

“Fra første kursusmodul var jeg med det samme inspireret.”

Uddannelsen giver de bedst mulige betingelser for, at deltageren kan anvende den helhedsorienterede systemiske tænkning og metoder i praksis. Fra første kursusmodul var jeg med det samme inspireret. Efter første modul gik jeg hjem med noget jeg kunne bruge. Jeg oplevede at det jeg lærte efter hvert modul, var noget mine medarbejdere også kunne blive en del af.

Efter andet modul lavede jeg oplæg for medarbejderne om, hvordan vi kan arbejde mere undersøgende for at forstå det menneske, vi sidder overfor. Indenfor mit område møder vi ofte borgerne i øjenhøjde. Men når det kommer til hinanden som kollegaer og professionelle, så har vi tit en helt anden forventning eller adfærd. Selv om der er brug for den samme nysgerrighed og undersøgende tilgang. Det foregår bare på et andet organisatorisk niveau. Vi er som professionelle forskellige individer med forskellige værdier og normer for, hvordan vi tænker, vi skal være, og hvordan en arbejdsplads skal være. Til den del har jeg har fået værktøjer, praktiske øvelser og relevant ledelsesmæssigt viden. Viden som jeg kan tage bruge i praksis ret hurtigt og meget effektfuldt.”, afslutter Sussi Kopp.

Sussi Kopp er ansat ved Herning Kommune, som myndigheds- og udfører teamleder i henholdsvis Fremskudt team og Ungeteamet. Ungeteamet beskæftiger sig med unge mellem 14 – 23 år, som er særligt udfordrede. Ungeteamet er tilkoblet et toårigt projekt i samarbejde med Metodecenteret, som er DHA (Den helhedsorienterede arbejdsmetode). Yderligere er hun teamleder for fremskudt team, som tager imod alle nye henvendelser i Center for Børn og Familier v. Herning Kommune.

Se vores andre kundecases her.