Blog

Denne blog er en samling af alle vores blogindlæg og artikler skrevet gennem årene. Siden bliver opdateret løbende. 

I Danmark investerer vi hvert år mange milliarder kroner i efter- og videreuddannelse. Kompetenceudvikling af ledere såvel som medarbejdere er en organisatorisk og samfundsmæssig nøgleindsats til at imødekomme den fortsatte udvikling af et stærkt videnssamfund. De fleste ledere og medarbejdere oplever uddannelsesforløb som attraktive og med en stor individuel tilfredshed. Den organisatoriske effekt og værdiskabelse er desværre ofte tilsvarende lav.

Debatten er i gang. Skoler indfører mobilfrie uger, det er blevet wellness at være uden WiFi, forskere og forfattere producerer artikler og bøger om de negative konsekvenser af at være mobilafhængig. Og i flere og flere sammenhænge, oplever ledere, at computere, Ipads og telefoner er med til at skabe mindre livgivende møder. Kommer det som en overraskelse for os?

Er team(s) den eneste rigtige organiseringsform? Fra siloer til sammenhæng. Fra adskillelsestænkning til helhedstænkning. I årevis har svaret på moderne organisering været team. Vi skal arbejde i teams, og vi skal få vores teams til at være højtydende og måske endda selvledende. Vi arbejder med teamledelse, og vi bruger vældig meget tid på at få teamsamarbejdet til at fungere.

Møder er en helt særlig organisatorisk disciplin. Og en af de helt centrale platforme vi som ledere bruger til at koordinere ideer og handlinger i forhold til den opgave, vi skal lede og lykkes med. På den måde er møder rigtig vigtige, selv om de også er forbundet med masser af frustration.

Alle organisationer og virksomheder arbejder med strategi. I et forsøg på at få beslutninger ført ud i livet. På at realisere ambitioner og mål. Det er der ikke noget nyt i. Ambitionerne fejler sjældent noget. De fleste beslutninger er født og omsvøbt med de bedste intentioner. Om alt det de skal bidrage med. Skabe og gøre til virkelighed. Med stor betydning for kunder, borgere, brugere, samarbejdspartnere, medarbejdere og øvrige ledelseskollegaer.

Om et par uger drager hele MacMann Berg på et 2-dages strategiseminar.