Jeg har for nylig haft tre oplevelser, som har fået mig til at tænke anderledes.

For det første har jeg lige set Clement på DR. Han havde inviteret direktøren for Det Kongelige Teater, Kasper Holten; instruktør Fenar Ahmad; multikunstneren Anders Matthesen og arkitekten Bjarke Ingels som gæster. Temaet var kreativitet, individualitet og samarbejde. Om vigtigheden af at kreativitet formes af en retning. Men spørgsmålet er blot: Hvilken værdi skal retningen tilføre verden?

For det andet har jeg lige læst Alexandra Krautwalds bog: Unge generationer på arbejde. En bog der i den grad udfordrer og inspirerer til nytænkning i vores måde at tænke og forstå ledelse, organisering og organisation på i fremtiden. Alt sat i forhold til prioriteringer og vigtige balanceringer mellem menneskelig udvikling og vækst i en digital fremtid.

For det tredje er jeg lige kommet hjem fra tre særligt spændende opgaver, hvor drøftelserne om fremtidens ledelse og organisering har været på dagsordenen. Hvor vigtige og følsomme temaer om at kunne følge med og være dygtig i fremtiden alle steder fremkaldte en vis usikkerhed. Det gjaldt både medarbejdere og ledere. Vi står alle på kanten af en digital revolution, der udfordrer vores måde at arbejde og samarbejde på. Og vores måde at begribe, hvad dygtighed vil være i fremtiden.

De tre oplevelser kalder i vores MacMann Berg ører på behovet for ikke bare at tænke, men også at handle i retning af mere samarbejde på tværs. På tværs af fagspecialer, funktioner og organisationer. Vi bliver nødt til i langt højere grad at involvere os selv og hinanden i at finde nye og bæredygtige måder at løse opgaverne på. Og måske skal vi også integrere nye fagtraditioner og fagspecialer i den måde, vi tænker organisation på? Og vi skal forholde os til digitaliserings mange muligheder og konsekvenser.

Står vi på kanten af en fremtid, hvor rigtig mange bliver udfordret på deres faglige kunnen, fordi accelerationen i udviklingen øges og kendte jobs forsvinder, får vi brug for at hjælpe hinanden til nye måder at være nyttige på. For oplevelsen af at kunne bidrage er vigtig i ethvert fællesskab.

Lad mig anbefale fire super gode bøger, der på hver deres måde behandler overstående temaer, og som kan inspirere til at tænke i nye retninger:

  • Alexandra Krautwald: Unge generationer på arbejde.
  • Frederic Laloux: Fremtidens organisationer.
  • Vibeke Linding-Gregersen og Henrik Tingleff: Hjernen på overarbejde.
  • Rane Willerslev: Tænk Vildt.

I MacMann Berg har vi en klar ambition om at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling gennem klog ledelse og ansvarlig ressourceanvendelse. Det gælder også måden, vi forholder os til hinanden på.

En klog mand sagde engang: Hvis du ikke tager hånd om udviklingen, tager udviklingen hånd om dig – og så bliver det sjældent så sjovt.

Inviter os meget gerne til at tænke med, når du skal gentænke den måde, I arbejder og samarbejder på. Det kan være dyrere at hænge fast i traditionerne end at være på være med på noderne.

På vegne af mine dygtige kollegaer i MacMann Berg

Jesper Loehr-Petersen