Ny bog: Frisættende ledelse
Det er os en stor ære og fornøjelse at præsentere jer for en ny bog i samlingen af udgivelser fra MacMann Berg
Og det er ikke bare hvilken som helst bog, men en bog der i titel og indhold adresserer et af tidens allervarmeste emner, nemlig frisættende ledelse. Desto mere tankevækkende er det, at bogen udkom i 2011! Aktualiteten står mejslet ind i regeringsgrundlaget, hvor ambitionerne er utvetydige: ”Regeringen vil gennemføre den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie og grundlæggende forandre den måde, velfærden i dag styres, dokumenteres, kontrolleres og leveres på. Målet er at bevæge Danmark fra en velfærdsstat til et velfærdssamfund med langt mere lokal frihed, ansvar og engagement, og hvor borgeren sættes før systemet.” Mens ambitionerne således er både tydelige og løfterige, så hænger svarene på hvordan mere i luften. Hvordan skal denne frisættelse ledes? Hvad er det i det hele taget, som skal sættes fri? Hvad med forpligtelserne og myndighedsopgaverne? Spørgsmålene står i kø og hurra for det. Det ville jo være noget paradoksalt, hvis regeringen prædikede frisættelse det ene øjeblik for i næste moment at fremlægge en detaljeret køreplan for hvordan frisættelsen skal iværksættes. Måske vi snarere skal forstå frisættelsen som en vision, der garanterer regeringens risikovillighed og tillid og samtidig insisterer på, at offentlige organisationer forvalter frihed med den største grad af omhyggelighed og forpligtelse på opgaven og samfundets bedste. Det kalder på, at vi finder nye måder at forbinde os i opgavefællesskaber; nytænker de klassiske positioner som ledere, medarbejdere, leverandører, borgere, patienter, velfærdsforbrugere og formår at navigere i de nye spændingsfelter, etiske dilemmaer og kreative rum, som skabes. I ambitionen om frisættelse ligger et kæmpe potentiale for at skabe mening og kvalitet for alle aktører i velfærdsarbejdet – en ambition, der forløses, når mennesker sættes fri til at bruge deres sunde fornuft, professionelle dømmekraft og de ressourcer, de har, uanset situationen, de står i. Samtidig rummer frisættelsen en fare for systemsammenbrud i form af ukoordinerede løsninger, øget ulighed og suboptimering, hvis ikke interessenterne formår at se og forbinde det lokale og individuelle perspektiv med det samfundsmæssige og fælles perspektiv. Frisættende ledelse handler om at lede samtalen og forløse skabelseskraften i dette spændingsfelt. Er du nysgerrig efter at blive klogere på frisættende ledelse, så vil vi gerne invitere dig til vores næste morgenmøde tirsdag den 13. juni kl. 9-11 2023, hvor Thomas Specht, Thomas Bonderup og Timo Klindt Bohni vil introducere til centrale begreber og metoder, der kan inspirere din praksis.   På vegne af mine dygtige kollegaer Timo Klindt Bohni