MacMann Berg nytårshilsen
Nytårshilsen: fra vilde problemer til kloge løsninger

2023 blev året, hvor de vilde problemer for alvor blev sat på dagsordenen. Sigge Winther udkom med en bog af samme navn og byrådet i Aarhus Kommune identificerede en række vilde problemer, som man sammen skal finde nye og eksperimenterende veje til at tackle. Vilde problemer er af natur komplekse – undertiden måske ligefrem kaotiske – og enkle, lineære løsninger slår derfor ikke til. Derimod må vi finde os i, at problemer ikke kan fixes, men snarere kun påvirkes, og at de kalder på, at institutionerne arbejder sammen på tværs, på nye måder og er i endnu mere kontakt med civilsamfund, virksomheder og de borgere som til enhver tid er centrum for velfærden.

I MacMann Berg hilser vi anerkendelsen velkommen. Anerkendelsen af, at fænomener og dermed problemer har det med at hænge sammen, påvirke hinanden og kun kan forstås i den kontekst, de optræder. Faktisk synes vi – uden at det skal lyde selvfedt– at det er lige præcis essensen af det systemiske perspektiv, som vi i mere end tyve år har haft som det faglige omdrejningspunkt for vores konsulentydelser.

Alligevel vil vi gerne bruge anledningen til at hæve et rødt flag i forhold til tidens begejstring for de vilde problemer. Midt i optagetheden af at begribe kompleksiteten, sammenhængene og mekanismerne i problemer som unges mistrivsel, klimaforandringer, trusler mod den demokratiske samtale og dannelse mv. bor nemlig en risiko for at glide i en bananskræl. Når man konstant zoomer ud, risikerer man nogle gange at paralysere og skabe afmagt, fordi kompleksiteten vokser os over hovedet, og fordi der næsten går konkurrence i at kompleksificere sin opgave og målgruppe. Derved overser vi, at løsningerne måske slet ikke er så komplekse endda; at de faktisk mange allerede er opfundet og implementeret i fuld skala andetsteds eller i det mindste, at kimen til dem kan findes her og der. Bevares, omstillingen til en postfossil verden er en stor udfordring, men omvendt ved vi jo langt hen ad vejen godt, hvad der skal til: Bedre offentlig transport, CO2 afgifter, der batter noget, mindre kød i kølediskene bare for at nævne et par af de mest oplagte bud. Skaber det ikke andre problemer? Jo, selvfølgelig; enhver løsning skaber sine egne problemer, men det vilde i problemet synes snarere at være fantasien om at skabe en løsning, som ikke gør nogen sure, end problemet i sig selv. På den måde er det altså snarere den selvskabte præmis, vi kommer til at bøvle med, end det egentlige problem, nemlig omstillingen.

Derfor vil vi i MacMann Berg gerne mane til eftertænksomhed. For det første vil vi opfordre til, at vi alle foretager et kritisk genbesøg af de antagelser og præmisser, som vi mere eller mindre implicit bruger til at begribe de problemer, vi kalder vilde, og i den proces reflektere over, hvori vildskaben egentlig består, og hvad der skaber den. For det andet vil opfordre til at flytte blikket fra det vilde problem og i stedet søge henimod de muligheder og løsninger, som med statsgaranti allerede findes derude. Som Mandag Morgen en dag i december proklamerede, så findes der faktisk hospitalsafdelinger, hvor det ikke er et problem at få personalet til at arbejde mere. Løsningen er – som der står i artiklens manchet-tekst – måske i grunden ikke så kompliceret. I dette tilfælde viste øget indflydelse på vagtskemaet og bedre udviklingsmuligheder sig at være nøglen. Tænk engang, hvis vi bliver endnu dygtigere til at drage nytte af disse kloge og – skulle vi hilse at sige – ofte ganske lavpraktiske løsninger på bøvlet.

I MacMann Berg bliver det i hvert fald vores nytårsforsæt at hjælpe vores kunder til at udfordre deres tænkning og fokus, så vi kan understøtte bevægelsen fra vilde problemer til kloge løsninger.

Bedste nytårshilsner 

Thomas Johansen, Thomas Specht og Timo Klindt Bohni