Tak til alle - for et vildt og skelsættende 2022

Finanskrise, corona-pandemi, krig, inflation, energi- og klimakrise. Det er som om kriserne står i kø. Flere af dem optræder endda på samme tid, ikke mindst i året der nu er ved at løbe ud. Kriserne er på alle måder komplekse. De hænger sammen og påvirker hinanden – og ingen af dem kan løses med enkle greb. De udfordrer os som samfund. Måden vi leder og indretter os på. 

 

I disse dage har en ny regering hen over midten set dagens lys, som et politisk forsøg på at skabe forudsætninger for at gennemføre en lang række nødvendige reformer. Om det lykkes må tiden vise. Men på tilsvarende vis er vi som organisationer og virksomheder udfordret i måden vi leder, udvikler, organiserer og skaber resultater på. 

 

De kendte svar og løsninger virker ikke mere. Der er brug for at lære et sæt nye spilleregler. Naturens og andre levende systemers spilleregler, hvis vi skal lykkes med at skabe en bæredygtig udvikling og fremtid, hvor vi som organisationer skaber værdi som mennesker og verden reelt har brug for, og uden at slider hinanden ned og bliver syge af at gå på arbejde. I den kæmpe omstilling mod en langt mere bæredygtig udvikling og fremtid, hvor vi giver mere end vi tager og skaber mere end vi forbruger, har organisationer og virksomheder en nøglerolle.

 

Fremtidens organisationer og ledelser har bæredygtighed som en grundlæggende og integreret del af deres dna og praksis. Der er dog ingen entydig opskrift på, hvordan vi skal lede og organisere vores organisationer i fremtiden. Til gengæld har vi i mere end 20 år arbejdet succesfuldt ud fra en række grundlæggende systemiske principper, som er de samme principper, som naturen spiller efter og som ligger bag FN’s 17 verdensmål.

 

Ud fra principperne arbejder vi hver dag på at hjælpe vores kunder med at: 

  • Flytte fokus fra en snæver økonomisk bundlinje tænkning til at arbejde værdiskabende med flere bundlinjer ud fra et overordnet formål.
  • Træne ledelse og medarbejdere til at arbejde mere strategisk og opgavefokuseret, så alle er med til at finde løsninger på fælles udfordringer.
  • Styrke ledelsens evne til at lede processer via kraftfulde spørgsmål og skabe en stærk bidragskultur, der inviterer og involverer fremfor en topstyret svar-og-forklar-kultur.
  • Opbygge kapacitet til at organisationen sammen kan udvikle, forandre og skabe resultater frem for en individualiseret kompetenceudvikling.
  • Udfordre organisatoriske barrierer og hæmmende hierarkier til gavn for mere frihed og ansvar til dem, der skal udføre opgaverne. 
  • Udvikle ledelsens konfliktkompetence og evne til at håndtere de udfordringer, der naturligt opstår, når vi skal samarbejde på nye måder.
 

Ledelsens evne til at lykkes med ovenstående og spille efter de nye spilleregler bliver i de kommede år et afgørende paramenter for kunne eksistere. Lær de nye spilleregler eller dø. Bæredygtighed er ikke længere Nice-to-have, men organisationens og ledelens ‘License to Operate’.

 

Håndteringen af de mange kriser og den nødvendige omstilling er en stor opgave, som kræver mange kræfter. 1. januar 2023 fusionerer MacMann Berg derfor med Perspektivgruppen. Vi hedder fortsat MacMann Berg, men vil blive suppleret med nye stærke kompetencer inden for erhvervspsykologi med særligt fokus på konflikthåndtering, frisættende ledelse, erhvervspsykologisk testning og udvikling af ledergrupper. Super relevant ikke mindst når der er bøvl og besvær, et presset arbejdsmiljø eller røde APV’er. Perspektivgruppens kunder vil tilsvarende få et stærkere tilbud med kompetencegivende leder- og konsulentuddannelser og en stærk kursusvirksomhed.

 

Formålet og ambitionen med at lægge kræfterne sammen er at kunne skabe mere værdi og stærkere løsninger for vores kunder. I en tid med kriser, opbrud og foranderlighed, hvor vi for alvor har brug for langsigtede bæredygtige løsninger. Vi glæder os rigtig meget til at fortælle meget mere i starten af det nye år. 

 

Indtil da vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul og en stor tak for samarbejde og samtaler i 2022. På gensyn i 2023. 

 

På vegne af mine dygtige kollegaer

 

Thomas Johansen