Strategisk relationel ledelse – bogen er på gaden, debatten er åben

Vi har skrevet en ny bog, med titlen Strategisk relationel ledelse – systemisk ledelse af forandringer.

Bogen handler om, hvordan vi kan udvikle evnen til at håndtere organisatoriske forandringer på en ansvarlig og effektfuld måde gennem bedre ledelse. Det er det vi kalder at udvikle organisationens strategiske forandringskapacitet.

Bogen bygger på en systemisk relationel tilgang til ledelse og skal ses som vores bud på en ny konstruktiv videreudvikling af systemisk ledelse, som vi har udfoldet i bogen: Systemisk ledelse – den refleksive praktiker (2005).

Som forfattere ønsker vi at inspirere, udfordre og videreudvikle din tilgang til ledelse for på den måde at være med til at udvikle og sætte en ny ledelsesdagsorden til gavn for organisationer, virksomheder og det omgivende samfund. Det gør vi ved at se på ledelse med relationelle briller og ved at se på de logikker og mentale modeller, der styrer mange lederes handlinger.

Bogens centrale budskaber handler om, hvordan vi kan blive bedre til at drage fordel af de værdifulde menneskelige ressourcer, så vi alle i højere grad kan være med til at understøtte store og små udviklings- og forandringsprocesser. Det handler om at øge både ledernes og medarbejdernes kompetencer, så de bliver endnu mere strategisk kompetente bidragydere.

Vi håber, at bogen må blive læst og brugt som inspiration af de mange ledere, der har et medansvar for strategi- og forandringsprocesser, og ikke mindst de mange medarbejdere, som også leder projekter, processer og relationer. I vores forståelse bedriver de alle ledelse. Så hvad enten du er direktør, HR-chef, teamleder, ledelseskonsulent, underviser, projektleder eller medarbejder, vil vi gerne udfordre og inspirere dig og din måde at lede på.

Læs bogen og del dine tanker, ideer og spørgsmål her på bloggen, samtidig med at du får mulighed for selv at blive inspireret af de andre indlæg.

Bogen er på gaden, debatten er åben. Vi glæder os

Carsten Hornstrup og Thomas Johansen