Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling

Kære deltagere på morgenmødet, Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling

Tak for jeres deltagelse i vores morgenmøde om bæredygtig organisations- og forretningsudvikling, 4. og 11. marts 2020 i Aarhus og København.

Her finder I slides fra præsentationen, som vi håber kan inspirere jer i jeres videre arbejde som ledere, konsulenter eller medarbejdere.

Selv om corona-virus berettiget trækker store overskrifter i disse uger, er der en bæredygtig udvikling, der ikke bliver mindre vigtig. Tværtimod.

Udover morgenmødet lancerer vi som fortalt også en uddannelse med afsæt i bogens tanker og metoder. Her kan du lære kunsten at gøre bæredygtighed til praksis. At gøre mindset og praksis til to sider af samme sag, så bæredygtighed bliver en reel del af kerneforretningen.

På grund af corona-virus har vi dog udskudt starten af uddannelsen, så den først begynder 6.+7. maj 2020.

Læs mere http://macmannberg.dk/uddannelser/baeredygtig-organisations-og-forretningsudvikling/

Thomas Specht og Thomas Johansen