Min farmor Elly Monefeldt Specht ville være fyldt 100 år i år. Hun kom til verden i 1919. Året efter, at Første Verdenskrig fik sin afslutning og to år efter, at min helt, den kendte cowboy, Buffalo Bill døde.
Som barn blev jeg fascineret af hendes fortællinger om, hvordan det var at være barn i Helsingør i 1920’erne – tiden før fjernsyn, biler og hvor en biografbillet kostede 25 øre. 1920’erne blev kaldt for det ’brølende’ eller ’glade’ årti. Økonomisk fremgang og industriel vækst uden fortilfælde fulgte i tiden efter ’den store krig’. I 1929 ramte recessionen imidlertid og de glade 20’ blev erstattet af depression og økonomisk krise. I en tid hvor fortællingen er, at forandring er det eneste stabile, er det svært at spå om, hvad vi ser tilbage på om 10 år. Forhåbentlig er udsigten til recession erstattet af optimisme og begrundet håb om en bedre fremtid. FNs 17 verdensmål for global bæredygtig udvikling giver et billede af en sådan bedre fremtid. Disse markerer den mest ambitiøse og transformative udviklingsdagsorden verdenssamfundet endnu har formået at blive enig om, når det i global målestok gælder forbedring af menneskelige grundvilkår, bæredygtige produktionsformer, miljø og organisering. Og vi har 10 år til at levere varen. Professor Steen Hildebrandt har kaldt bæredygtighed for ”den nødvendige revolution”. Heri ligger at bæredygtighed ikke bare er noget vi taler om. Bæredygtig omstilling kræver, at vi som virksomheder og samfund sætter handling bag de gode intentioner. I MacMann Berg har det i flere år været vores erklærede ambition at bidrage til en mere bæredygtig verden gennem bedre ledelse. For os er bæredygtig ledelse systemisk ledelse. Det handler om at udvikle etisk omtanke, at stoppe op og både erkende og tage ansvar for de aftryk vi gennem vores beslutninger, handlinger og fokus sætter på vores omgivelser, relationer og organisationer. Både som ledere og medarbejdere. I vores nye bog Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling (2020) – forsøger vi at gøre bæredygtighedsbegrebet praksisnært. Så vi kan handle klogt. Nysgerrighed og kraftfulde spørgsmål udfoldes her som bæredygtighedens mikropraksis. For det er herigennem, at vi udvikler blik for de antagelser, logikker og værdier, der styrer vores adfærd. At blive bevidst om det der styrer os, er forudsætningen for, at vi kan bryde logikken og handle anderledes og mere ansvarligt. Kraftfulde spørgsmål inviterer ikke til entydige svar. Derimod giver de næring til de overvejelser, der er forudsætningen for, at vi kan orientere os på ny. Det er kraftfulde spørgsmål som:
  • Hvad forpligter fremtiden os på?
  • Hvad bliver vores vigtigste ansvar som virksomhed det kommende årti?
  • Hvordan skal vi i det kommende årti forvalte vores ansvar, så det skaber sammenhæng mellem organisationens formål, kerneopgave og strategi og hensynet til de mennesker og den omverden, der bliver berørt af virksomhedens aktiviteter?
Jeg fik aldrig spurgt min farmor, hvilke spørgsmål hun var optaget af, og stillede sig selv. Men hvis jeg tager mine efterkommeres perspektiv, hvad vil mit ufødte barnebarn mon ønske, at jeg havde stillet mig selv af spørgsmål tilbage på kanten af dette nye årti? Dette er et kraftfuld spørgsmål, som jeg vil tillade mig at dvæle ved. Hvilke(t) spørgsmål skal forme dit og din organisations fokus? På vegne af alle mine dygtige kollegaer i MacMann Berg Glædelig jul og godt nytår Thomas Specht