Folketingsvalg 18 Juni 2015

Du skal træffe et valg - vælg din leder med omhu

Så er der folketingsvalg igen, og dermed må hver af os nødvendigvis træffe beslutning om, hvilken vej vi ønsker Danmark skal udvikle sig.

I MacMann Berg er vi optaget af tingenes sammenhænge. Og vi ved, at de valg vi træffer, får betydning for langt flere end os selv. Derfor må vi løbende reflektere over de grundlæggende værdier, som vi ønsker vores fællesskab skal bygge på. Ligesom vi må overveje balancen mellem hensynet til os selv og hensynet til det fælles, og ikke mindst hensynet til dem der på mange måder ikke er ligeså privilegerede, som vi er.

Når vi sætter vores kryds den 18. juni, så vælger vi den leder og den ledelse, vi ønsker skal lede videreudviklingen af vores velfærdssamfund. Ikke bare det Danmark og det danske velfærdssamfund vi kender, men i endnu højere grad det fremtidige danske velfærdssamfund vi ønsker.

I MacMann Berg arbejder vi for forpligtende fællesskaber med respekt for andre og med plads til forskellighed. Ikke alle kan, eller har de samme ressourcer, som vi har, men alle kan bidrage på den ene eller den anden måde til fællesskabet.

Som privat virksomhed har vi et samfundsmæssigt ansvar ud over vores egne forretningsmæssige interesser. Vi ønsker ikke skattelettelser. Vi ønsker bedre rammer for børn og unge, ældre og syge. Vi ønsker og arbejder ikke for mere – men for bedre ledelse. Vi ønsker et rigt kulturliv og socialt liv, der åbner for indsigter og kendskab til andre end de, der ligner og tænker som os selv.

Vi stemmer for et velfærdssamfund i verdensklasse, hvor pligten til at yde til fællesskabet er en grundlæggende og selvfølgelig tanke. Det kræver masser af god og visionær ledelse.

Vælg Danmarks ledelse med omhu. Dit valg har stor betydning.
På vegne af MacMann Berg

Jesper Loehr-Petersen