Fra strategiplaner til strategiske principper

Et kik ind i hjertekulen på MacMann Berg`s strategiske fokus.

Uddrag af noter fra vores seneste strategiseminar.

Fra planer til principper er én af de megatrends, som påvirker os alle. Også MacMann Berg. Systemernes foranderlighed og udviklingen i vores kunders behov har udfordret vores traditionelle strategitænkning. Det bliver sværere og sværere at arbejde efter faste planer, når politiske-, økonomiske- og holdningsdagsordner løbende ændrer sig.

Vi mærker det hver dag. Og vores kunder fra både private og offentlige virksomheder mærker det. Om nogen. Vi kan lade os frustrerer over det, eller vi kan vælge at nyde, hvordan det udfordrer vores faglige kunnen. Vi synes faktisk det er super spændende, og det har skærpet vores opmærksomhed på, hvad vi kan arbejde med for eksempel strategier på en anden og mere fleksibel og effektfuld måde.

Dette arbejde har resulteret i seks strategiske principsætninger, som nu er et centralt omdrejningspunkt for MacMann Bergs praksis. De strategiske principper lyder under overskriften:

MacMann Berg arbejder langsigtet

  • Vi arbejder ud fra et helhedssyn, der fremmer en ansvarlig bæredygtig værditilvækst for samfund, organisationer og mennesker
  • Vi sikrer sammenhæng mellem organisationens indsatsområder gennem praksisnær organisations- og ledelsesudvikling
  • Vi arbejder på tværs af interessenter, fag, professioner, ledere og medarbejdere for at fremme en mere professionel praksis
  • Vi bruger vores mange års erfaringer og strategiske kompetencer til at designe målrettede og effektfulde forløb til den enkelte kunde
  • Vi tænker langsigtet og går med hele vejen, når det er nødvendigt
  • Det skal gøre en positiv og mærkbar forskel at samarbejde med MacMann Berg

Måske vores principper kan inspirere dig og din ledelse og virksomhed? Måske tænker du, at de er logiske og lige til. For os giver de i al fald retning og mening – i forhold til vores håndtering af nuværende og kommende opgaver.

Det skal gøre en mærkbar forskel at bruge MacMann Berg. Vi satser helhjertet på at bidrage til et endnu bedre samfund for de mange – gennem bedre ledelse. Et bæredygtigt samfund med sammenhængskraft og ansvarlighed. Derfor arbejder vi hver dag med organisationer, virksomheder, ledere og medarbejdere. De er nogle af krumtapperne på de hjul, der kan være med til at skabe en positiv og bæredygtig udvikling i samfundet. Til gavn for os alle.

Når flere lykkedes med at bidrage til et bæredygtigt samfund, får flere det bedre. Det er ambitionen i og med vores strategiske principper. Brug principperne og os, hvis det giver mening.

På vegne af min dygtige kollegaer

Jesper Loehr-Petersen

Partner