Onboarding

Om en god måneds tid har vi morgenmøder om Onboarding. Som oplæg til inspiration i ventetiden er her Stigs kommentarer til en artikel om emnet.

Her er en artikel, der sætter fokus på behov for en klar strategi, inden for onboardingområdet.

I Macmann Berg er vi i store træk enig i artiklens hovedpointer, men samtidig åbner den for en række spørgsmål til metodevalg og praktik.

Netop nu arbejder vi på et oplæg, der sætter praksis på dagsorden og vil meget gerne bruge dine erfaringer i forbindelse med vores morgenmøder i slutningen af marts og starten af april.

Hovedpointer fra artiklen
1. Start allerede før rekruttering med en plan for din nye medarbejdere
2. Skab klare forbindelser mellem virksomhedens mål og dine nye medabejderes succeskriterier med fokus på at opnå hurtige succeser
3. Skab netværk for din nye medarbejder, nøglepersoner, interessenter, mentor o.s.v
4. Klar udviklingsplan med mål- og indholdsbeskrivelse og ansvarlige.

Fortæl gerne om dine erfaringer med onboarding i kommentarfeltet herunder – og/eller kom til vores møder om emnet i marts/april:

http://macmannberg.dk/morgenmoeder/

Jeg glæder mig til at snakke mere med jer til morgenmøderne