Skal vi lette i toppen?

Det drejer sig ikke om topskat og økonomi. Det handler i stedet om værdiskabelse i det samfund, som vi alle er en del af. Det handler om, hvordan vi får gjort de vigtige ting rigtigt, i stedet for rigtig mange ting halvgodt.

Fra mere til bedre. Gennem de seneste år har MacMann Berg fokuseret på, hvordan ledere og organisationer kan løse opgaverne bedre – frem for hovedløst at gøre mere og mere. Vi ser dog fortsat, at for mange ledere og medarbejdere har alt for travlt. For travlt med det der ikke skaber værdi, kvalitet eller trivsel. Det dur ikke. Det gavner hverken kerneopgaven eller arbejdsglæden.

Vi er nødt til at lette presset i toppen på de forskellige ledelsesniveauer, for at lederne kan skabe rum og ro til at tænke klog ledelse i stedet for kun at udøve travl ledelse.

Ledere står konstant over for udfordringer, der kræver velovervejede nye handlinger for at lykkedes.

Når nye opgaver konstant ’dumper ned fra oven’, er man nødt til at undersøge, hvad der så ikke skal gøres mere – eller som skal gøres på nye måder. Det er en klar ledelsesopgave at hjælpe medarbejdere med at prioritere, når nye opgaver viser sig. Og det starter ved os selv. At vi som ledere benhårdt prioriterer, hvad vi skal bruge vores tid på.

Så svaret på spørgsmålet i overskriften er et rungende: JA. Vi skal lette i toppen for at kunne udvikle velovervejede nye handlinger. Alt andet er uklogt og usjovt. Ledere har ansvaret for den samlede forretning, kvaliteten i kerneopgaven, for medarbejderne og for sig selv og sin familie.

Et konkret forslag til dig som leder er, at du tager et ugentligt møde med dig selv. Husk et skrive mødet i kalenderen!

Brug en time eller tre, adskilt fra arbejdspladsen, på at tænke ledelse og på at forberede og kvalificere jeres kommende ledelsesbeslutninger og handlinger. Inddrag viden og inspirationer fra artikler, bøger, studier, kurser og netværk til forme dine ledelseshandlinger, så de bliver værdiskabende og løfter organisationen videre.

Det ville være en lettelse for mange, hvis der blev lettet i toppen og ledere tog deres ledelsesopgave mere seriøst ved mere systematisk at afsætte tid og skabe rum for reel ledelse.

Er det for svært, så ring til os.

Vores vision er netop sammen med vores kunder at skabe bæredygtig organisations- og forretningsudvikling gennem bedre ledelse – og derigennem bidrage til en bedre verden. Lad os starte med at lette i toppen.

På vegne af mine dygtige kollegaer

Jesper Loehr-Petersen

Partner, chefkonsulent