Spænder 1. maj-retorikken ben for udviklingen?
Arbejdernes internationale kampdag blev stiftet for 130 år siden, helt præcis i 1889. Det er mange år siden. Dagen har været et stærkt symbol på arbejdernes kamp for frihed, lighed og broderskab, for ordentlige arbejdsforhold og anstændig løn. Det har været en værdifuld kamp og der er stadig plads til forbedringer rigtig mange steder. Men har retorikken overlevet sig selv? Har ideen om kamp mod noget/nogen tabt noget af pusten? Viser der sig en metaltræthed over for gentagelserne gennem mange år? Er ét af de store problemer i fagbevægelsen, at retorikken er gammeldags og ikke stemmer overens med den måde, som vi vil løse fremtidens problemer på? I en nutid hvor fokus er på samskabelse og samarbejde, og hvor vores måde at kommunikere på er under stor udvikling, kan det synes lidt gammeldags – ja måske ubegavet, at dele af fagbevægelsen fastholder sin kampretorik som sprogform. Fagbevægelsens kamp er stadig vigtig. Faktisk for vigtig til eventuelt at lade sig hæmme af en utidssvarende retorik. Kan denne 130-års fødselsdag bruges til at sætte nye mål for måden at tale og handle på, der i højere grad binder sammen og i mindre grad skaber fjendebilleder og polariseringer mellem arbejdstager og –giver? I skrivende stund er SAS truet af strejker, der foruden at genere mange tusinde menneskers planer for rejser også truer SAS på livet. Også her synes det uklogt, at parterne positionerer sig imod hinanden, fremfor at samarbejde om et stærkt SAS, der kan agere i forhold til kravene til flytrafikken i fremtiden til glæde for kunder, ansatte og ejere. Vi må og skal alle træne og blive bedre til at bygge broer mellem meninger og mennesker. Og vi må og skal arbejde os væk fra en ’dem’ og ’os’ retorik. På dette års 1. maj ønsker jeg af fagbevægelsen, at den ændrer sin retorik, så der bliver talt mere om samarbejde om de fælles samfundsopgaver end om kampen mod arbejdsgiverne. Det samme ønske kunne jeg fremsætte til arbejdsgiverne i forhold til fagbevægelsen. Men nu er det 1. maj og dermed en unik lejlighed for fagbevægelsen til at justere sig i forhold til fremtiden. I MacMann Berg er vi optaget af at bygge bro mellem mennesker og meninger i lyset af vores ambition om at bidrage til en mere bæredygtig verden. Vi arbejder med ledere og ledelser om deres bestræbelser på at udvikle de organisationer, som de står i spidsen for. Har du eller jeres organisation brug for vores ekspertise, er du/I meget velkomne til at kontakte os. På vegne af mine dygtige kollegaer Jesper Loehr-Petersen Partner i MacMann Berg.