På kanten til et nytår, er der al mulig grund til at se frem og nyde forventningens glæde over det, der skal komme. I tilliden til at det nye må bringe noget godt og bedre med sig. Sådan tænker vi ofte – eller håber?

De senere år er tillid kommet i fokus. Som et naturligt opgør mod en omsiggribende regel- og kontroldiskurs, der har fyldt og plaget mange i mange år, og som har skabt alt for lidt værdi i forhold til det, der er opgaven.

Værdi- eller tillidsbaseret ledelse kan ses som en modreaktion mod regeltyranniet og en overdreven managementtilgang til ledelse. En tillidsbaseret ledelsestilgang skal ses som en naturlig modreaktion til snærende bånd, faste regler, rammer og målinger, der har og stadig præger ledelsestilgangen på alt for mange områder i vores samfund. Ikke mindst på de højere ledelsesniveauer.

Afgående direktør i Region Hovedstaden, Hjalte Aaberg, har gentagne gange givet udtryk for sin bekymring over al den tid, der bliver brugt på at flytte rundt på papir og udforme retningslinjer. Region Hovedstanden er dog lykkes med at få nedbragt antallet af retningslinjer fra 31.000 til 22.000. Men der er lang vej endnu.

Derfor er det så livgivende, når nye teoretikere, praktikere, ledere og konsulenter tilbyder nye tanker og måder at frisætte ledere, medarbejdere og os mennesker på. For at sætte en ny retning. Kompasset er rettet mod en ambition om en mere bæredygtig verden. Hvor potentialet i os er drivkraften til at drive og udvikle vores virksomheder, organisationer og samfund. For et liv i bedre balance. Det er en afgørende og helt nødvendig ambition. Måske en spirende revolution?

I alle bevægelser og forandringer, kan vi dog let skvatte og glide i begejstringens bananskræl. Selv om vi er mætte af snærende styring og kontrol, skal vi ikke overse, at der faktisk er ledere og medarbejdere, der har svært ved at håndtere en frisættelse fra styring og kontrol. Og at ikke alle naturligt slipper deres potentiale fri til fællesskabets bedste, men vil forsøge at levere mindst muligt på andres bekostning. Eller har brug for hjælp til at lære de nye kompetencer, som forandringen også kalder på.

Svaret er ikke at fastholde en snærende managementtilgang til ledelse. Der er tværtimod brug for at udvikle et nyt sprog, nye ledelses- og organisationsformer til at gribe de menneskelige forskelligheder i en nødvendig ny retning.

Det vil vi lede efter i det kommende år. Vi vil fortsat udfordre de bestående managementtilgange og intensiverer undersøgen af, hvor grænserne og mulighederne går i en frisættende og mere tillidsbaseret ledelsesdagsorden.

Vi har en blind tillid til nødvendigheden af at tænke nyt, men vi er ikke blinde for, at vi kommer til at udfordre både dem, der holder fast i en managementtænkning og dem, der ser tillidsdagsordenen som en mulighed for yde mindre. Hvad tænker du? Vi fortsætter drøftelserne på et af vores kommende morgenmøder i det nye år.

Vi ønsker dig en rigtig glædelig jul og et livgivende 2019. Lad os sammen træde nye stier mod mere frihed og ansvarlighed.

På vegne af os alle i MacMann Berg

Jesper Loehr-Petersen