Værdiskabende møder – ja tak!

Møder er en helt særlig organisatorisk disciplin. Og en af de helt centrale platforme vi som ledere bruger til at koordinere ideer og handlinger i forhold til den opgave, vi skal lede og lykkes med. På den måde er møder rigtig vigtige, selv om de også er forbundet med masser af frustration.

Frustration over den tid vi bruger på møderne, set i forhold til den organisatoriske værdi, som de skaber. Eller i mange tilfælde ikke skaber. Mødefrustrationerne kan også handle om det vi taler om på møderne. Indholdet. Eller måske navnlig måden vi taler om det på. Ud fra en oplevelse af, at det ikke opleves som værende vigtigt eller, at vi taler om det på en bagudrettet, skyldsfokuseret eller engagementsdræbende måde.

Heldigvis er der også gode energi- og værdiskabende møder, hvor tonen er inviterende og læringsfokuseret, dagsorden er vedkommende og udsendt i tide, mødeledelsen er tydelig og faciliterende, deltagerne er forberedt på punkterne og evner at lytte til de bagvedliggende budskaber og intentioner, og samtidig lader sig ’forstyrre’ og bidrager konstruktivt. Vi kender nok til begge typer af møder. Dem der giver energi, og dem der tapper. Hvilke fylder mest hos jer?

Nu står julen for døren. Forhåbentlig med tid til nærvær med dem og de relationer, der betyder noget særligt for os i vores liv. Og efter julen kommer nytår. Et nyt år med ubrugte kalenderblade og masser af møder, der ikke er holdt endnu. Med alle de muligheder det giver for at få flere af de energigivende og værdiskabende møder. Det skylder vi hinanden. At vi gør os umage for at få flere af de gode møder. Fordi mødernes kvalitet smitter af på vores opgaveløsning – og de kunder, borgere og brugere, som er afhængige af det, som vi leverer.

I MacMann Berg vil vi gerne ønske jer alle en velsignet jul og et energigivende og værdiskabende nytår. Lad os i 2018 gøre os ekstra umage for at skabe berigende møder, så vores virksomheder og organisationer sammen kan bidrage til et stærkt og bæredygtigt samfund, hvor ingen bliver ladt tilbage og vi sammen skaber stærke og værdifulde fællesskaber.

Til at lykkes med dette vil vi gerne invitere jer alle til et berigende og værdifuldt møde med Allan Søgaard Larsen, formanden for regeringens ledelseskommission, som sammen med forfatteren og videnskabsjournalisten, Tor Nørretranders, er gæster på vores næste MasterClass. Det foregår torsdag d. 5. april 2018 i Aarhus. Temaet er fremtidens ledelse med afsæt i ledelseskommisionens arbejde. Der er lagt op til en fantastisk dag med to meget inspirerende herrer. Vi glæder os. Reservér allerede nu dagen i din kalender. Mere info følger i nyhedsbreve og på de sociale medier.

Glædelig jul og godt nytår

På vegne af mine dygtige og inspirerende kollegaer

Jesper Loehr-Petersen