Vi skal arbejde mere sammen i 2014 – eller skal vi?

Årets sidste hilsen fra Jesper Loehr-Petersen. Om samarbejde og selfie-kultur.

De fleste af os er vel enige om, at vi skal være sammen med andre for at gøre os dygtigere. At kompetencer vokser ud af fællesskaber, og at det er i relationen vi viser – eller afslører – vores kompetencer.

I juletiden og i grænselandet mellem to år er det altid godt at finde tid til at genoverveje måden vi er sammen på:

  • Giver vores samværsform mening i forhold til det vi gerne vil med vores virksomheder, vores arbejdsfællesskaber, ja og i de mere private relationer?
  • Er vi sammen på en måde der skaber værdi?
  • Og er der et fælles billede af, hvad der er værdifuldt, og hvilken værdi vi skal skabe?

I MacMann Berg vil vi det gode liv. Det er det, det hele handler om for os. Vores vej til opfyldelsen af den ambition er at arbejde med ledere og deres organisationer på en måde, der fremmer virksomhedernes og organisationernes vækstambitioner på de økonomiske, kvalitative og menneskelige bundlinjer.

Vores ambition kan kun løses med ledere og ledelser, der har nogenlunde de samme ambitioner som os. Vi lykkedes kun sammen med andre. Det er en vigtig erkendelse, som vi gerne vil give videre – både til dig som leder og til dig som medarbejder. For de mennesker I omgiver jer med har afgørende indvirkning på om I lykkedes. Er det så de ’rigtige’ I er sammen med – og samarbejder I på den mest hensigtsmæssige måde?

I artiklen ”Selfie-kulturen hærger”, som blev bragt i Jyllands Posten den 14. december 2013 afdækkes den nye kultur, som er begyndt at brede sig på danske arbejdspladser. Efter de sidste par uger ved de fleste vist, hvad et selfie er, nemlig et hurtigt snapshot af en selv, typisk taget med mobilen i strakt arm.

Overført til en arbejdsplads er ’selfien’ den, som tænker ”what´s in it for me”, og som har en stigende interesse i at promovere sig selv og dermed opnå positiv bedømmelse fra omverdenen, også kolleger og chefer. Det har ifølge artiklen været medskabende til en faldende lyst til og interesse i at løse opgaver i fællesskab med andre. Det betragtes ofte som mere besværligt end at løse opgaven alene.

Omvendt må vi jo erkende, at det ofte er solister og primadonnaerne vi går langt for at opleve. De, der gennem slid, træning og fokuseret målrettethed, stråler og inspirerer. Dog har de opnået deres stjernestatus i læring, inspiration og i samarbejde med andre – og det glemmer de måske hen ad vejen, når de har fået tilpas meget opmærksomhed og beundring fra andre

Gennem de seneste tre årtier har svaret på de fleste opgaveløsninger været team- og gruppeorganiseringer. Set i lyset af en bevægelse fra industrisamfund til videnssamfund, hvor vi ved at kombinere vores viden har nået imponerende mål og sat nye standarder, har det samarbejdende fællesskab helt sikkert været en god måde at organisere os på.

Spørgsmålet er, hvordan vi kombinerer nødvendigheden af samarbejde, videndeling og opgaveløsning i forpligtende fællesskaber med dem, der har behov for mere selvpromovering og individuelle arbejdsformer og belønning? Også når vi ved, at kompetencer, viden og resultater udvikles i relationer og at ’man ikke kan fløjte en symfoni alene’.

I MacMann Berg ved vi, at organisationer lykkes bedst, når vi inkluderer begge arbejdsformer og finder vejen til det, vi skal være sammen om. Visionen og de strategiske mål er de perspektiver, der skal være med til at afklare den mest hensigtsmæssige organisering.

For os er spørgsmålet ikke om vi skal samarbejde – men hvordan.

I 2014 vil gerne samarbejde med alle jer der vil bidrage til at skabe de gode liv for og i virksomheder og organisationer.

Vores faglige ambition er stærk og vores lyst og energi til at bruge vores ledelses- og konsulentfaglighed er stor og passionsbåret.

Inden vi når så langt, skal vi dog først nyde en dejlig jul og nogle skønne jule- og nytårsdage. Alle os i MacMann Berg sender dig de bedste ønsker om en glædelig jul og et lykkebringende 2014. Lad os sammen gøre næste år mindeværdig.

Jesper Loehr-Petersen
Adm. Direktør, partner MacMann Berg