Vi skal opføre os ordentligt

Jesper Loehr-Petersen er tilbage - for første gang siden han fratrådte som direktør i februar - med nogle overvejelser om, hvad det vil sige at opføre sig ordentligt som leder.

I MacMann Berg mener vi, at man sådan helt generelt skal opføre sig ordentligt. Vel ikke noget vi kan blive uenige med ret mange i. Og er man leder, er det særligt vigtigt. Vi mener faktisk, at det er en af de vigtigste kvaliteter ved en leder, at han eller hun kan og evner at opføre sig ordentligt – både over for den opgave man skal løse som leder og over for de mennesker man skal lede.

Spørgsmålet er blot, hvad det vil sige, og hvordan vi praktiserer en lederadfærd, der af andre kan karakteriseres som ordentlig.

Vi møder alt for ofte ledere og ledende medarbejdere, der i ønsket om at opføre sig ordentligt og være en god leder, kommer til at gøre det modsatte. Det sker for dem, når det bliver svært at få sagt det, der skal siges til en medarbejder, kollega eller en chef. Når hensynet konflikter med ordentligheden. Når man ikke får fortalt, at handlinger er uacceptable og ødelæggende for virksomheden eller organisationen. Når adfærd går ud over kvaliteten i opgaven og i relationen.

Vi ved godt, det kan være svært at sige ubehagelige ting til andre. Ofte dækker vi os ind under et udtalt hensyn til den anden: ”Det er jo synd for ham…”.

Og så holder vi hellere mund. Men det er her, det går galt. Hensynet til den anden bliver større end hensynet til virksomheden – og os selv.

Skal vi opføre os ordentligt, skal vi sige det, der skal siges – men på en ordentlig og fremadrettet måde, så den anden kan komme videre og på ret kurs igen. Alt andet er uordentligt – både over for personen og for virksomheden.

Vi skal passe på, at der ikke går betændelse i hensynet til andre – og os selv. I stedet skal vi tage ansvar for hinanden og den opgave vi har sagt ja til at løse som chef og leder. Vi skal opføre os ordentligt.

Synes du, det er svært finde de ord og handlinger, der skal til, for at du ikke glider i hensynets bananskræl, så lad os hjælpe dig. Vi er faktisk ret gode til at give den sparring, der kan hjælpe videre og skabe glæde og tilfredshed, så alle kan opleve sig ordentligt behandlet.

Og ellers vil vi meget gerne høre dine input til, hvad du mener, det vil sige at opføre sig ordentligt som leder?

På vegne af os alle i MacMann Berg

Jesper Loehr-Petersen