Man kan ikke være venner med alle

Om et par uger drager hele MacMann Berg på et 2-dages strategiseminar.

Alle mand af huse. Konsulenter, regnskabschef, bestyrelsesleder, studentermedarbejdere og praktikanter. Vi skal alle afsted for at bidrage til den proces, som vi er godt i gang med i MacMann Berg. En proces hvor vi skal gentænke os selv, for fremadrettet at kunne tegne retningen for de faglige indsatser vi vil arbejde videre efter i det kommende års tid. Det bliver drønspændende. Vi glæder os.

Det bliver samtidig også en proces, hvor vi har en ambition om at skærpe pennen og blive mere tydelige på, hvad vi mener og siger som virksomhed om god ledelse. For vi er naturligvis ikke enige med alle ledere i deres måde at drive deres virksomheder, organisationer eller afdelinger på. I vores optik er der noget ledelse, der er bedre end andet. Der er noget ledelse, som er mere ansvarligt, langsigtet og værdiskabende.

Ikke fordi vi skal bestemme, hvad andre skal gøre, men fordi vi har en holdning til bæredygtig udvikling af mennesker, organisationer og samfund. Og fordi vi helt grundlæggende mener, at man må gøre sig umage som leder og ledelse, når man har det privilegie at besidde en post, hvor både medarbejdere, kunder, borgere og andre samarbejdspartnere bliver berørt af ens handlinger.

Gennem de 18 år MacMann Berg har være på banen, har vi selv erfaret og lært af andre, at man ikke kan alt. At man må fokusere for at blive rigtig god, til det man laver. Og at man ikke kan være venner med alle. Nogen gange skal man arbejde med sin egen tydelighed, for at finde eller genopfinde sig selv. Hvor går vores grænse for vores forståelse og accept af andres handlinger? Hvornår skvatter vi i anerkendelsens bananskræl og glemmer skarpheden? Hvor går vores egne grænser i forhold til den måde vi ønsker at være konsulenthus på?

Vi er på en rejse, der begyndte for flere år siden. Om kort tid mødes vi alle igen på vores årlige strategidage, hvor vi vil sætte det lange lys på. I en ambitiøs fortsat udvikling af MacMann Berg. I lyset af vores vision om at skabe bæredygtig organisations- og forretningsudvikling gennem bedre ledelse.

Som en del af vores forberedelse til vores strategiseminar, er vi i gang med at involvere en del af vores kunder. Til at identificere hvad de oplever, som de vigtigste udfordringer, som de står overfor, og hvad det kalder på af ledelse. Vi er selv meget spændte på, hvad vores kunder ser, og hvilke beslutninger og fokuseringer vi vil træffe i det lys. Ønsker du at bidrage med dine overvejelser og tanker, er du meget velkommen til at kontakte os. De kunder, der deltager, vil samtidig få mulighed for at få adgang til de data, vi får indsamlet og analyseret.

Hvor end strategidagene tager os hen, håber vi, at I også vil se os som en attraktiv samarbejdspartner og kompetent bidragyder i arbejdet med at udvikle langsigtet ledelse i en ofte kortsigtet verden. I den bevægelse og udvikling kan ikke være venner med alle. Vi tror på, at der er noget ledelse, der er bedre end andet.

På vegne af os alle i MacMann Berg

Jesper Loehr-Petersen