Når udfordringerne står i kø – må vi tænke og handle anderledes.

I disse uger står Europa og Danmark overfor massive udfordringer. Medmennesker fra lande i krig og elendighed har kurs mod håbet om et bedre liv i Europa.

Danmark er som resten af Europa udfordret over presset fra de mange mennesker på flugt. Nogle oplever, at vores velfærd er truet. Andre at vores værdier er truet af en tendens til lukkethed og mangel på medansvar. Som land og fællesskab har vi svært ved at finde fælles fodfæste overfor for de store udfordringer og muligheder, som de mange nye flygtninge lige nu medfører.

Bæredygtighed og det gode liv

I MacMann Berg arbejder vi for ansvarlig og bæredygtig udvikling af mennesker, organisationer og virksomheder – gennem bedre ledelse. Det handler dermed også om det gode liv. Og vi ved, at det ofte er pokkers svært at vide eller finde frem til, hvad det gode liv er for en størrelse. Ikke mindst når vi har så vidt forskellige livsvilkår at gå ud fra.

I usikkerheden over for en fremtid som vi ikke kan overskue, kan vi være fristet til at fastholde vores nuværende tanke- og handlemønstre – og forsøge at retfærdiggøre dem med stærke argumenter fra historien.

Vi mener dog, at vi både er nødt til og forpligtet på at se ud over vores egen komfortzone og den virkelighed og tryghed vi kender. Vi må arbejde for en fremtid, hvor ambitionen om bæredygtighed og det gode liv for andre end os selv står øverst på dagsorden. Selvom vi ikke altid på forhånd kan vide, hvad vores beslutning vil medføre for os som samfund. Lige nu og her er der mennesker på flugt. Det kræver handling. Det kunne have været os selv. Og samtidig må vi minde hinanden om at det nye og ukendte også rummer muligheder for nye bidrag og værdier, som kan være med til at udvikle organisationer, virksomheder og samfund.

Det handler om ansvarlighed

En anden grundværdi i MacMann Berg er ’ansvarlighed’. Og værdier skal netop vise deres værd under pres. Som når grænserne for vores tryghed bliver udfordret.

I MacMann Berg vil vi ikke lade give utrygheden for det fremmede tage plads i vores måde at tale og handle på. Vi arbejder til dagligt med en stor faglig bevidsthed på sprogets kraft og betydning. Vi arbejder dagligt med at tale om og undersøge muligheder, der kan gøre fremtiden bedre for flere. Og netop det er vores opgave som mennesker, organisationer og virksomheder. Ud fra dén dagsorden arbejder vi med ledere og deres organisationer. Og ud fra den dagsorden forholder vi os til det samfund vi er en del af.

Hvis vi gør os umage med at forfine og justere vores kulturelle danske værdier, så de også fremover rummer fortællingen om vigtigheden af det gode liv for alle mennesker, forbliver vi også med at være et attraktivt land. Et land som vi kan være stolte af og i.

I MacMann Berg byder vi udfordringer velkommen og byder mennesker i nød velkommen. Vi insisterer på at se dem som vigtige i udviklingen af et bæredygtigt samfund, hvor hensynet til helheden er større end til den enkelte og os selv. Som Kierkegaard udtrykker det: Vi skal og vil træne det øje, som evigt ungt og evigt brændende ser muligheder.

Lad os sammen undersøge, hvordan vi kan lede os selv, vores virksomheder og vores relationer, så vi kontinuerligt er ansvarlige, kloge og ordentlige mennesker, der gør livet bedre for flere. Det er vores opgave. Lige nu.

På vegne af os alle i MacMann Berg

Jesper Loehr-Petersen