Skaber jeres møder værdi

Vi kender det nok alle sammen, i hvert tilfælde alle os der går til mange møder, at vi bliver i tvivl om vores møder skaber det de skal. Om vi bruger tiden og ressourcerne rigtigt?

I MacMann Berg er vi til stadighed optaget af, hvordan vi kan tilrettelægge, lede og gennemføre møder, så de skaber værdi og trivsel. Både i forhold til kerneopgaven og for dem, der deltager på møderne. Og på hvordan en mødekultur ofte er medskabende af en organisationskultur. Eller hvordan de to kulturer gensidigt konstituerer hinanden.

Vi ved godt, at det med lave mødeformer om, og dermed ændre kultur, er en svær opgave. Det kræver livtag med indarbejdede vaner, mønstre og positioneringer. Men vi ved også, at det er en super vigtig og nødvendig opgave at tage fat på, netop fordi møderne i en organisation er nogle af de rum, hvor den ledelsesmæssige koordination af mening og handling finder sted i – eller rettere burde finde sted.

I en større undersøgelse vi lavede for nogle år siden, spurgte vi flere end 1.000 ledere om i hvor høj grad de vurderede deres møder som værdiskabende for organisationens kerneopgave. En tredjedel svarede, at de oplevede møderne som vigtige og værdiskabende. En anden tredjedel svarede, at de oplevede møderne som begrænset værdiskabende. Den sidste tredjedel svarede, at de oplevede møderne som spild af god ledelsestid. Tankevækkende! Hvad ville du svare på det samme spørgsmål? I hvor høj grad er de møder du deltager i eller er leder af, værdiskabende

Vores oplevelse er, at der ikke er sket noget radikalt i positiv retning de seneste år – og dog. De organisationer og ledergrupper der har arbejdet fokuseret og målrettet med at forbedre deres møder, har i høj grad oplevet værdien af deres indsats. De fortæller med glæde og stolthed, at de har fået etableret et langt mere strategisk organisatorisk rum, hvor alle er med til at finde brugbare løsninger på de udfordringer de måtte stå med. Og at det skaber langt større energi at deltage i møderne.

Det er svært at flytte sig alene, og det kan være endnu sværere at flytte sig sammen som gruppe eller organisation. Det forudsætter et klart billede af, hvad der adskiller gode møder fra mindre gode møder. Det kræver vilje og mod til at udfordre de dominerende positioner, vaner og mønstre, som man ofte har brugt år på at etablere, og som dermed ubevidst er blevet til en dominerende og måske uhensigtsmæssig kultur. En kultur hvor fx telefoner, iPads og andre forstyrrende elementer får lov til at fylde uforholdsmæssigt. Eller hvor manglende ledelse, fokus og facilitering af mødet ikke fører til de ønskede resultater.

Start med at spørge jer selv: Er vores møder værdiskabende i forhold til den opgave, som vi er sat i verden for. Hvis ikke, så både må og skal vi handle anderledes. Alt andet vil være organisatorisk uansvarligt.

Har I brug for skub eller hjælp til at gøre jeres møder endnu mere værdiskabende, så inviter os gerne på banen. Giv os et ring, så kan vi mødes og drøfte mulighederne for at kvalificere jeres møder, så de skaber mere værdi for flere – og ikke mindst den opgave i er sat i verden for.

På vegne af mine gode kollegaer

Jesper Loehr-Petersen

Partner, chefkonsulent