Er nærvær det nye sort?

Debatten er i gang. Skoler indfører mobilfrie uger, det er blevet wellness at være uden WiFi, forskere og forfattere producerer artikler og bøger om de negative konsekvenser af at være mobilafhængig. Og i flere og flere sammenhænge, oplever ledere, at computere, Ipads og telefoner er med til at skabe mindre livgivende møder. Kommer det som en overraskelse for os?

Nej vel? For vi ved det jo godt. Vi kender oplevelsen af at udsættes for andres manglende tilstedeværelse i et møde.

I en samtale om nærvær og nærværets kunst med nu afdøde musiker, forfatter og livselsker Peter Bastian, stillede han mig spørgsmålet: ”Hvad skal være til stede for at nærværet kan etablere sig?”

Jeg tænkte mig om og svarede noget i retning af; ”interesse for den anden, ro og en vis portion fordomsfri nysgerrighed, vil jeg mene”. Disse vinkler drøftede vi igennem og var vist ret enige.

Men så refererede han til en lignende samtale, han havde haft med forfatter Tor Nørretranders, hvor Tor havde tilføjet, at betingelsen for, at nærvær kan være til stede er, at man skal evne at kunne være fraværende fra alt andet. Og bum, her blev jeg præsenteret for en vigtig pointe. At evne fraværet fra alt muligt andet, for at kunne være nærværende i det nu, man befinder sig i.

Og egentlig er det vel ikke særlig overraskende, for vi ved jo godt, at vi ikke evner at være nærværende, når vi tænker og fokuserer på andre ting samtidig.

Det er det Mindfulness og andre meditations- og koncentrationsøvelser handler om. At mestre at være i nuet og lade andre forstyrrende tanker og opgaver ligge, lade dem passere uden at forholde sig til dem.

I det vigtige arbejde med udvikling af produktive og meningsskabende relationer, som ledelse og godt kollegaskab er, er evnen til nærvær afgørende. Det fordrer fraværet af pågående dagsordener og digitale gadgets. Den pris skal vi være villige til at betale.

I MacMann Berg er vores fokus at bidrage til et velfungerende velfærdssystem i et samfund, der bygger på bæredygtige principper og ansvar for alt det, vi er fælles om. Og vi ved, at det er i mødet mellem mennesker, muligheder for nytænkning og forbedringer opstår. Og det kalder på nærvær. Ikke at tage det alvorligt, er at agere som en studs. Vi tror, det forsvinder, når vi ikke forholder os til det.

I den digitale fremtid ligger helt sikkert vigtige svar på en række af de udfordringer, vi står over for. Der tegner sig et kæmpe behov for, at vi udvikler vores digitale kompetencer, så vi kan bruge vores computere, Ipads og telefoner endnu klogere og mere reflekteret end vi gør i dag.

Midt i denne udvikling skal vi opøve evnen til at kunne være fri af evige digitale impulser og kommunikation. Og til andre pågående og forstyrrende dagsordener.

Vores evner til nærvær må ikke visne. Nærvær er det nye sort.

På vegne af mine dygtige og nærværende kollegaer

Jesper Loehr-Petersen