Er I gearet til fremtiden?

Der er mange gode argumenter for at komme væk fra den individuelle og monofaglige opgaveløsning, når der skal løses opgaver i en verden af stadig stigende kompleksitet.

Der er brug for, at vi arbejder tættere og bedre sammen. Der er behov for at gøre brug af de mange fagligheder, der tilsammen kan og skal løfte og kvalificere den opgave, som vi er sat i verden forGennem de senere år er der opstået en form for ny kollektiv enighed om, at organiseringer der fremmer søjletænkningen i virksomheder og organisationer er usunde og hindrende for god opgaveløsning.

Når samarbejdet på tværs af afdelinger, forvaltninger og faglige funktioner ikke fungerer hensigtsmæssigt, oplever vi at det begrænser en god tværfaglig opgaveløsning, som ofte og i stigende grad er en nødvendighed, som følge af en øget kompleksitet i opgaveløsningen. En øget kompleksitet som netop kalder på et stærkere samarbejde på tværs af fag og funktioner, kompetencer og erfaringer – for at skabe og levere de ønskede resultater. Når det tværfaglige samarbejde ikke spiller tilstrækkeligt sammen går det ofte ud over både kerneopgaven samt motivationen og arbejdsglæden blandt både ledere og medarbejderne. Det er der vist ikke noget nyt i?

Det kan derfor synes indlysende at bryde alle søjlerne ned for i stedet at arbejde på tværs i organisationen. Men pas nu på vishedens fristelse, som en af vores centrale systemiske inspirationskilder, Maturana, ville sige. Pas nu på, at vi ikke bare krydser over vejen og kravler ned i grøften på den anden side. Tænk jer nu godt om, inden I laver noget om, og skyller det hele ud med badevandet.

Måske er det en god ide først at undersøge, hvad de kommende års faglige og forretningsmæssige udfordringer peger på. Hvad det er for en opgave vi skal have løst? Hvad er det for markeds-, samfundsmæssige- og politiske krav, som I er nødt til at tage højde for? Og hvilke mega-trends har allerede nu betydning for den måde, som vi kommer til at arbejde på, tænke arbejdsliv og fællesskab på, og hvilke nye og anderledes krav vil der være i forhold til hvordan vi leverer kerneydelserne på.

Og hvad med teknologi og digitalisering? Hvordan får den indflydelse på måden at arbejder og samarbejder på i fremtiden?

Først når vi har tænkt os rigtig godt om i forhold til nogle af de analyser og ved hvad det er vi vil som organisation og virksomhed, så kan vi undersøge, hvilke faglige kompetencer der er brug for nu og i fremtiden.

Og derefter kommer spørgsmålet: Hvordan skal vi organisere os, så vi bedst muligt bruger vores viden og kompetencer på en måde, der passer til fremtidens krav. Er det team, er det på tværs, er det individuelt, er det mono- eller tværfaglig?

Hele ovenstående øvelse må så sluttes af med at identificere, hvad der er for en ledelse du bør udøve, så virksomheden udvikler sig bæredygtigt i fremtiden.

Det er nogle store og vigtige spørgsmål. I MacMann Berg arbejder vi dagligt med dygtige ledere og ledelser, der vil noget med deres virksomheder og organisationer, så vi ved efterhånden mange års erfaringer i at lykkes med dette. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil drage nytte af vores faglige ekspertise, og gøre det til jeres fordel.

På vegne af mine dygtige kollegaer

Jesper Loehr-Petersen, MacMann Berg