Langsigtede løsninger i en kortsigtet verden

I Skanderborg Kommune har man en stærk ambition om at skabe en bæredygtig arbejdskultur.

En kultur hvor man vokser og trives, og ikke bliver syg af sit arbejde. Det er ok at blive træt af at yde og gøre sig umage. Det er derimod ikke ok at blive slidt af måden, vi arbejder på. Om det er en stor ambition: Ja det er det! Og mange løsslupne tunger kan let og omkostningsfrit skyde ambitionen ned med ord som ’urealistisk, ’let at promovere sig på’ eller måske endda ’naivt’.

Det ændrer i midlertidig ikke ved, at det er en vigtig og nødvendig ambition. Den rækker nemlig længere end mange med hang til begrænsning og realisme kan finde sig til rette med. Den sætter en ny dagsorden for ledelse og samarbejde og genintroducerer opmærksomheden på mennesket med ressourcer – og ikke mennesket som ressource.

I MacMann Berg ser vi en voksende tendens til at sætte fokus på etik og værdier som bæredygtighed, som afsæt for god ledelse og samarbejdet med hinanden. Og en tilsvarende opmærksomhed i forhold til uddannelse: At uddannelse uden dannelse er som hvidt franskbrød. Det kan umiddelbart smage godt, men det er ikke andet end tomme kalorier, og det bliver hurtigt tørt og uspiseligt.

I Skanderborg kommune tør man sætte barren højt. Her tror man på at en arbejdskultur, hvor opgaver matches med kompetencer og måden vi er skruet sammen på som mennesker, vil fremme lysten til den almindelige arbejdsdag og til at give den skalle, så kerneopgaven løses på en endnu bedre måde – også på den lange bane.

I kommunen er der ingen blødsødenhed i forhold til kvaliteten af opgaveløsningen til borgerne. Den skal bare være i orden. Men der er samtidig en klar erkendelse af, at god ledelse med afsæt i et respektfuldt menneskesyn er en grundlæggende forudsætning for at håndtere fremtidens opgaveløsninger på.

I MacMann Berg er vi både glade og stolte over at skulle facilitere og understøtte Skanderborg kommunes udvikling af bæredygtige arbejdskulturer i de kommende år. En opgave som ligger helt i forlængelse af vores egne principper for bæredygtige løsninger og langsigtede resultater i en ofte kortsigtet verden.

På vegne af mine dygtige kollegaer

Jesper Loehr-Petersen