Om Macmann Berg

En mere bæredygtig verden – gennem bedre ledelse. Det er vores formål. Det er det, vi insisterer på og arbejder for. I MacMann Berg og sammen med vores samarbejdspartnere. En ambition om at agere ansvarligt for at skabe resultater i et balanceret hensyn til mennesker, organisationer og omverdenen. Ud fra en systemisk helhedstænkning.

Vi tror på, at enhver kunde er unik. I praksis udvikler og designer vi vores ydelser specifikt til jeres organisation, den opgave I skal lykkes med, og der hvor I bliver udfordret. Når vi siger, at vi tager enhver kunde og organisation alvorligt – så mener vi det. Vi arbejder på alle organisatoriske niveauer. Ofte med hele organisationen på en gang. Fra bestyrelse og topledelse til mellemledere og medarbejdere. For at fremme sammenhængskraften og styrke både lederskabet, ejerskabet og følgeskabet. Det sker altsammen ud fra en grundlæggende forståelse af organisationer som levende systemer, der hænger sammen og gensidig påvirker hinanden både indadtil og udadtil.

Vi beskæftiger os med

Enhver kunde er unik. Vi tilpasser vores ydelser specifikt til jeres organisation, den opgave som I skal lykkes med, og der hvor I bliver udfordret. Når vi siger skræddersyet – så mener vi det.

Ansvarlighed

Ansvarlighed, engagement og handling er for os en naturlig konsekvens af vores måde at tænke verden og mennesker på. Det gælder ikke kun i forhold til vores kunder, men også vores omverden. Derfor bruger vi hvert år en del af vores omsætning til kapacitetsopbygning i 3. verdens lande. Fordi det gør en forskel. 

Når vi, i MacMann Berg, skriver bøger, publicerer artikler og arbejder sammen med dygtige danske og internationale samarbejdspartnere er det for os langt mere end branding. Det er en ambition om at levere det bedste til vores kunder og derigennem bidrage til en bedre og mere bæredygtig verden. 

Samarbejdpartnere

Med samarbejdspartnere som Aarhus Erhvervsakademi, kan vi kan gøre vores uddannelser kompetencegivende. Sammen med Joint Action Analytics kan vi styrke den tværgående opgaveløsning gennem forskningsvaliderede målinger af organisationens eller teamets relationelle kapacitet. Dansk Psykologisk Forlag har været en stærk samarbejdspartner i mange år i forhold til vores udgivelser. Endelig er vi også en del af TAOS-institute – et internationalt netværk af systemisk inspirerede forskere og praktikere.

Vores samarbejdspartnere